Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Motivācijas sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas projekts uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Assessment of Motivation System and Improvement in a Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Mg. oec., Laura Baltiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Anda Andersone Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mag.Psych., lektore Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Motivācijas sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas projekts uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 21 attēls, 10 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba 1. daļā ir veikts uzņēmējdarbības vides un uzņēmuma pārstāvēto nozaru raksturojums, kā arī veikta uzņēmuma SVID analīze. 2. nodaļu veido motivācijas teoriju apskats, kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma iegūto datu atspoguļojums un analīze. 3. bakalaura darba daļā, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, ir izstrādāti detalizēti priekšlikumi motivācijas sistēmas pilnveidei uzņēmumā. Darba noslēgumā ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, bakalaura darbā aprakstītās problēmas novēršanai un/vai mazināšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Andersone A., Celmiņa, L. (2019). Motivācijas sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas projekts uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 62 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācijas sistēma, motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation system, motivation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 12:15:52