Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Viedo ārējā elektroapgaismes sistēmu organizēšana un realizācija
Nosaukums angļu valodā Organizationof the Smart Outer Illumination Systems and its Realization
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Ivars Raņķis
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs veidots kā analizējošs materiāls viedās ārējās elektroapgaismes sistēmas organizēšanā un realizācijā. Darbā aprakstītās teorētiskās iespējas ko sniedz apgaismojuma automatizācijas procesi. Apgaismojuma automatizācijas procesu vadības elements ir PLC (programmējamais loģiskais kontrolleris), kas darbā tiek arī salīdzināts ar tirgū piedāvātajiem automatizācijas risinājumiem. Tiks veikts reālu projektu apskats un reālu objektu datu analīze no objektiem, kas realizēti Kuldīgas pilsētā. Tiek pievērsta uzmanība automātiskās sistēmas izveidošanai lokālajā un globālajā datu tīklā. Darbā tiek salīdzinātas ārējās elektroapgaismes sistēmas priekšrocības un trūkumi. Darbs tiek sadalīts četrās nodaļās ar apkopotu informāciju secinājumos un slēdzienos. Pirmajā daļā tiek apskatīta viedās ārējās elektroapgaismes sistēmas funkcionālās iespējas, viedās sistēmas attīstības vēsture un tendences. Otrajā daļā tiek apskatīts ārējās elektroapgaismes sistēmas strukturālās organizācijas izveides principi un pielietojums. Trešajā nodaļā tiek apskatīti vadības elementi un to parametri, tiek apskatīts arī automātikas jēdziens un paskaidrota PLC (programmējamā loģiskā kontrollera) darbības princips, uzbūve un pielietojums. Ceturtajā nodaļā iespējams iepazīties ar reālu projektu datiem, un pēc datu salīdzināšanas un analīzes tiek izveidoti paskaidrojumi un ieteikumi ārējās elektroapgaismes lokālās sistēmas izveidei un ārējās elektroapgaismes vadības sistēmas izveidei un savietošanai globālajā datu tīklā, izvērtējot drošības un vadības parametrus. Ceturtajā nodaļā tiks veikta arī esošā objekta analīze un inovatīvu instrumentu pielietošana ārējās elektroapgaismes sistēmas vadīšanai un sistēmas uzturēšanai. Maģistra darbs sastāv no 80 lpp, kuru skaitā iekļautas šādas nodaļas: 1) ārējās elektroapgaismes lokālās sistēmas principiālā shēma; 2) ārējās elektroapgaismes automātiskās vadības sistēmas principiālā shēma; 3) automātiskās vadības sistēmas sadalnes ar kontrollera moduli komplektācija. Darbs satur divdesmit grafiskās ilustrācijas, kas tiek numurētas. Darbā iekļautas deviņas tabulas, pieci pielikumi un četrdesmit seši izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi VIEDO ĀRĒJĀ ELEKTROAPGAISMES SISTĒMU ORGANIZĒŠANA UN REALIZĀCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā SMART EXTERNAL ELECTRICAL LIGTING SYSTEM ORGANIZATION AND REALIZATION
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 12:45:34