Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Preču muitošanas procesu analīze MKP 0240”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Clearance Procedures at Customs Control Point 0240”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Anotācija Lidostas muitas kontrolpunkta 0240 amatpersonām un Latvijas Pasta darbiniekiem darba apjoms katru gadu pieaug, jo sūtījumi kļūst arvien populārāki. Katrs pasta sūtījums, kas ierodas Latvijas Republikas teritorijā, ir pakļauts muitas kontrolei. Pasta sūtījumu muitas kontrole ir nepieciešama, lai muita varētu pildīt vienu no savām galvenajām funkcijām, proti, iekšējā tirgus aizsardzību. Lai kontrole būtu efektīvāka un ātrāka, muitas dienesti izmanto modernas tehnoloģijas un sistēmas. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pasta sūtījumu muitošanas procesu Lidostas muitas kontroles punkta 0240 pasta terminālī, identificēt galvenās problēmas, kas var ietekmēt valsts drošību, kā arī izstrādāt priekšlikumus pasta sūtījumu kontroles uzlabošanai. Lai sasniegtu mērķi tika analizēti MKP 0240 darbības principi, tika noskaidrota atšķirība starp Eiropas Savienības un trešo valstu pasta sūtījumu muitošanas procesos, kā arī tika analizēta statistika par MKP 0240 darbības rezultātiem pasta terminālī. Bakalaura darbs sastāv no 3 dalām, kuras tiek sadalītas 10 nodaļās un 4 apakšnodaļās. Pirmā daļa raksturo muitas dienestu un pasta darbību, kurā tiek aprakstīts Latvijas muitas dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta darbība, Latvijas pasta un kurjerpastu darbības principi. Otrajā daļā̄ tiek pētīts muitošanas process, pārrobežu pasta sūtījumu muitas kontrole, kā arī problēmas, kas radīs pasta sūtījumi no Apvienotās Karalistes. Trešajā̄ daļā̄ tiek analizēti aizturētie pasta sūtījumi, kā arī narkotisko vielu pasta sūtījumos problēmas aktualitāti, pamatojoties uz statistiku. Darba nobeigumā, pēc pētījuma veikšanas un izprotot muitošanas procesu, tika izdarīti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 78 lapām, darbā ir iekļauti 29 attēli, 8 tabulas un 1 formula. Bakalaura darba izstrādei tika izmantota informācija no mācību grāmatām un ierobežotas pieejamības avotiem, kā arī no elektroniskiem resursiem un interneta avotiem.
Atslēgas vārdi muitošanas process, pasta sūtījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā customs clearance process, postal consignments
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 11:53:36