Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums ''110/20/10kV A/st. Nr.140 "Bišuciems" 10kV sadalietaises rekonstrukcija''
Nosaukums angļu valodā ''The 10kV switchgears reconstruction of 110/20/10 kV Sub. No. 140 "Bišuciems''''
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Jānis Kreilis
Recenzents Jānis Rozenkrons
Anotācija Šajā inženierprojektā ar nosaukumu “110/20/10kV A/st. Nr. 140 “Bišuciems” 10kV sadalietaises rekonstrukcija” tika apskatīti apakšstacijas “Bišuciems” 10kV sadalietaises elektroapgādes tehnoloģiskie inženierrisinājumi. Inženierprojektā tika iekļauti tādi 10kV sadalietaises elektroapgādes tehnoloģiskie risinājumi, kā pašpatēriņa aprēķins, apgaismojuma aplēse, zemējumietaises aprēķins, relejaizsardzības un automātikas iestatījumu aprēķins, u.c. No ekonomiskajiem risinājumiem ir apskatīts rekonstrukcijas izmaksu jautājums. Dotā rekonstrukcijas uzdevuma risināšanas gaitā veikta esošās 10kV sadalietaises rekonstrukcijas nepieciešamības analīze un galvenās principshēmas izvēle. Inženierprojekta tehniskie aprēķini satur 110/20/10kV apakšstacijas un pašpatēriņa 20/0,42kV pašpatēriņa apakšstacijas aplēses slodzes aprēķinus, īsslēguma strāvu aprēķinus, sadalietaises apgaismes tīkla aprēķinus, apakšstacijas elektroapgādes drošuma aprēķinu un novērtējumu. Veikta apakšstacijas iekārtu – kabeļu, kopņu, aizsargslēdžu, jaudas slēdžu, drošinātāju u.c. izvēle un pārbaude. Kā arī veikts 10 kV pievienojumu relejaizsardzības iestatījumu aprēķins un izvēle. Dots neliels ieskats perspektīvajā elektroapgādes drošuma līmeņa paaugstināšanas projektā – FLIR. (Fault detection, Location, Isolation, Restoration), Ekonomiskajā daļā apskatītas rekonstrukcijas projektu ekonomiskā novērtējuma vadlīnijas. Projekts uzrakstīts latviešu valodā un satur skaidrojošā apraksta daļu, rekonstruējamās apakšstacijas tehnisko un drošuma novērtējumu, projektējamo iekārtu izvēli un grafisko daļu. Grafiskajā daļā ir attēloti 10 kV sadalietaises elektroapgādes principiālie risinājumi. Pielikumi sastāv no vidsprieguma (10kV) iekārtu tehniskiem datiem, darbā izmantoto burtsimbolu tabulas, apakšstacijas faktiskā diennakts slodzes sadalījuma, īsslēguma strāvu aprēķina kārtības ĢIS un apgaismes aplēses DIALux pielikuma. Rekonstrukcijas projekta skaidrojošais apraksts ir izpildīts uz A4 formāta lapām, bet grafiskā daļa, kas satur 9 lapas, uz A1, A2xA1 un A2 formāta lapām. Darbā ir 168 lpp. teksts, 33 attēli, 5 pielikumi un 58 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ELEKTROAPGĀDE, ENERĢIJA, INOVĀCIJAS, APAKŠSTACIJA, DROŠUMS
Atslēgas vārdi angļu valodā POWER SUPPLY, ENERGY, INNOVATION, SUBSTATION, RELIABILITY
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 13:09:53