Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Piena pārstrādes uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Personnel Management in a Dairy Processing Plant
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg. oec., Laura Baltiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Monta Eglīte - Čižauska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente Dr.oec. Iveta Ozoliņa - Ozola Noslēguma darba temats: Piena pārstrādes uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 11 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 21 avoti latviešu, 4 angļu, 10 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, kur pirmajā nodaļā tiek analizēts un raksturots uzņēmums A/S Tukuma piens, tā personāls un uzņēmumā pastāvošie personāla vadības procesi. Otrajā nodaļā tiek apskatīta teorētiskā literatūra par personāla vadības mērķiem un uzdevumiem, jaunākajām tendencēm personāla vadībā, kā arī personāla vadītāja lomu personāla vadības procesos. Bakalaura darba trešajā nodaļa autore pamato personāla vadības nodaļas ieviešanas nepieciešamību uzņēmumā, iekļaujot to uzņēmuma struktūrā, kā arī aprakstot personāla nodaļas darbinieku pienākumus un uzdevumus; analizē un sniedz savus priekšlikumus personāla uzskaites sistēmas ieviešanai uzņēmumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Eglīte-Čižauska, M. (2019). Piena pārstrādes uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 73lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadības procesi, Personāla nodaļa, Personāla vadības pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel management processes, personnel department, improvement of personnel management
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.12.2019 11:20:43