Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Ilgtermiņa projektu stratēģijas izveide nekustamo īpašumu attīstīšanas uzņēmumam
Nosaukums angļu valodā Strategy Development for Long-term Projects of Real Estate Development Company
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Andrejs Koliškins
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Maģistra darba “Ilgtermiņa projektu stratēģijas izveide nekustamo īpašumu attīstīšanas uzņēmumam” ietvaros veikta ārējo un iekšējo faktoru analīze nekustamo īpašumu īres tirgum un uzņēmumam, kā arī ieteikta stratēģija uzņēmējdarbības paplašināšanai. Darbā pētītā pamatproblēma ir uzņēmuma saskaršanās ar grūtībām attīstīt vairākus projektus vienlaikus, tajā pašā laikā turpinot nodrošināt investoriem nepieciešamās atdeves, izmantojot uzņēmuma esošo attīstīšanas stratēģiju. Paplašināts izklāsts ļauj vēl skaidrāk definēt darbā apskatīto problēmu - uzņēmuma saskaršanās ar grūtībām attīstīt vairākus projektus vienlaikus, tajā pašā laikā turpinot nodrošināt investoriem nepieciešamās atdeves, kā arī konkurences palielināšanās, mainīgās tendences un atbilstošu īres dzīvokļu deficīta dēļ uzņēmums aktīvi meklē veidus, kā paplašināt savu darbību nekustamo īpašumu īres tirgū, taču nav pārliecības, vai šāds ilgtermiņa projektu attīstīšanas koncepts nodrošinātu tā investoriem nepieciešamās atdeves un kāda būtu veiksmīgākā stratēģija paplašināšanai šādā virzienā. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz tematisko literatūru, tajā skaitā grāmatām, žurnāliem, rakstiem, ziņojumiem, prezentācijām un interneta resursiem. Izmantotas dažādas analīzes metodes, kā piemēram, PEST analīze, Portera piecu spēku modelis, SWOT analīze, alternatīvu vērtējums balstoties uz punktu skalu un naudas plūsmas modeļa prognozēšana. Darbā iekļauti 4 attēli, 4 grafiki, 4 tabulas, 3 pielikumi un literatūras sarakstā iekļauti 50 darbā izmantotie avoti. Darbs rakstīts un noformēts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, Dzīvokļu īres tirgus, Īrens nams
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate, Residential Rental Industry, Rental Apartment House
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2019 15:37:21