Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Problēmas un risinājumi civilās aizsardzības plānu izstrādē
Nosaukums angļu valodā Problems and Solutions for Developing Civil Protection Plans for Higher Risk-Level Objects
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vunders Zitāns
Recenzents Mihails Urbans, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Diplomdarbu izstrādājis Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba aizsardzības un civilās aizsardzības katedras pilna laika klātienes 2.kursa students Gusts Svarinskis. Diplomdarba nosaukums – Problēmas un risinājumi civilās aizsardzības plānu izstrādē. Diplomdarba mērķis ir ir pārbaudīt Seveso III direktīvas prasību atbilstību un integrācijas kvalitāti LR likumdošanā attiecībā par ARLO CAP. Diplomdarba uzdevumi ir: 1. Iepazīties ar atbilstošo likumdošanu, normatīvajiem aktiem un dokumentiem, kas nosaka nepieciešamību izstrādāt ARLO CAP; 2. Veikt detalizētu Seveso III direktīvas integrācijas MK noteikumos Nr. 131 analīzi un abos dokumentos noteikto prasību salīdzināšanu; 3. Identificēt problēmas MK noteikumu Nr. 131 piemērošanā attiecībā uz ARLO CAP izstrādi, veicot ARLO atbildīgo personu un CA jomas uzņēmumu ekspertu aptaujāšanu un VUGD atbildīgo amatpersonu intervēšanu; 4. Izstrādāt informatīvu ziņojumu ar priekšlikumiem MK noteikumu Nr. 131 koriģēšanai. Diplomdarba saturā ir aprakstīts atbilstošās likumdošanas, kas reglamentē ARLO CAP izstrādes procesu, izvērtējums. Tiek izvērtēta ES direktīvas integrācijas kvalitāte LR likumdošanā. Apkopotas problēmas ARLO CAP izstrādes, lietošanas un saskaņošanas procesos. Balstoties dilpomdarba laikā veikto pētījumu un uz iepriekš minēto, ir izstrādāts informatīvs ziņojums VUGD. Kopējais diplomdarba apjoms – 67 lappuses, tai skaitā 4 pielikumi uz 15 lappusēm, 29 attēli un 2 tabulas. Diplomdarba izstrādāšanā ir izmantoti 13 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Seveso III direktīva civilā aizsardzība civilās aizsardzības plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā Seveso III directive civil protection civil protection plan
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2019 14:58:15