Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Reindustrializācija kā pilsētvides reģenerācijas instruments: Slokas papīrfabrikas teritorijas revitalizācija
Nosaukums angļu valodā Reindustrialization as the Tool for Urban Regeneration: Revitalization of Paper Mill Area in Sloka, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Arh. A. Bisenieks
Anotācija Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 2. kursa maģistra profesionālo studiju programmas studenta Jāņa Meldera maģistra darba ar integrēto diplomprojektu nosaukums ir “Reindustrializācija kā pilsētvides reģenerācijas instruments: Slokas papīrfabrikas teritorijas revitalizācija”. Darba mērķis ir izpētīt degradētās industriālās teritorijas un aplūkot šo teritoriju potenciālo reindustrilizāciju kā instrumentu pilsētvides reģenerācijai, kā arī apskatīt reindustrializācijas metodes. Reindustrializācija pēdējo desmit gadu laikā pasaules mērogā ir kļuvusi par vienu no aktuālajiem valstu tematiem. ¬Būtisks ir jautājums, kā šī reindustrializācija atšķirsies no iepriekšējām un kādi būs tās galvenie virzieni. Lai neatkārtotu iepriekšējās kļūdas, kas tika pieļautas iepriekšējos reindustrializācijas etapos, šodien atbildīgāk un precīzāk ir jāveido jauna reindustriālizācijas stratēģija. Pilsētas straujo izaugsmi visefektīvāk veicina urbānā reindustrializācija, bet tas, kāda tā veidosies, ir ļoti atkarīgs no politiskās gribas. Deindustrializēto teritoriju revitalizācija ir viens no galvenajiem uzdevumiem pilsētu atdzīvināšanai, kas pēc 80. gadu krīzes daudzu Eiropas pilsētu pašvaldībām ir kļuvusi par aktuālu problēmu. Revitalizācija ir viens no pasākumiem, lai degradētās rūpniecības teritorijas attīstītu jaunai adaptīvai komerciālai darbībai. Reindustrializācija kā instruments var tikt izmantots degradēto pilsētu daļu attīstīšanai un adaptīvas rūpniecības atjaunošanai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un inovācijas. Sloka vēsturiski ir attīstījusies un veidojusies kā rūpnieciska rakstura pilsēta. Šodien bijušās Slokas papīra fabrikas teritorijā strādājošie rūpniecības uzņēmumi ar savu veiksmīgo darbību apliecina vietas potenciālu un iespējamo industriālā parka izveides pamatotību. Līdzīgi, kā tas apskatīts pētnieciskā darba precedentos, vēsturiskais pamats un ģeogrāfiski izdevīgā novietne ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem degradētas industriālas teritorijas reindustrializācijai. Par galveno maģistra darba uzdevumu tiek izvirzīts Slokas papīra fabrikas teritorijas detalizēta izpēte un analogu situāciju analīze gan Latvijā, gan pasaulē, lai noteiktu atbilstošākās metodes un pieejas veiksmīgai teritorijas attīstībai. Projekts paredz degradēto Slokas papīra fabrikas teritoriju veidot kā vietu atpūtai un daudzveidīgai uzņēmējdarbībai, respektējot un atjaunojot, kā arī papildinot esošo vidi un arhitektūru. Darba apjoms: 67 lpp, 12 attēli, 53 informācijas avoti, 2 pielikumi, paskaidrojuma raksts Atslēgas vārdi: degradētas rūpniecības teritorijas, pilsētvides reģenerācija, teritorijas revitalizācija.
Atslēgas vārdi degradētas rūpniecības teritorijas, pilsētvides reģenerācija, teritorijas revitalizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā degraded industrial sites, urban regeneration, site revitalization.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2019 23:57:50