Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Kultūras mantojuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas raksturojums mūsdienās
Nosaukums angļu valodā Characteristics of cultural heritage management nowadays
Autors Aldis Reinfelds
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Jānis Kaminskis
Anotācija Kultūras mantojums ir katras valsts kultūras, nacionālās identitātes un attīstības pamats, kura saglabāšana mūsdienās kalpo kā nākotnes labklājības ķīla. Kultūras mantojuma saglabāšana ir viena no valsts kultūras politikas prioritātēm. Tā saglabāšanas darbu veikšanā, ļoti liela loma ir izglītotiem un profesionāliem speciālistiem. Lai atspoguļotu kultūras mantojuma, kā zināšanu ieguves un personīgās attīstības avota, nozīmi mūsdienās, tādejādi izprotot un izpētot kultūras mantojuma saudzēšanas, saglabāšanas būtību un nepieciešamību, kā darba tēmu autors ir izvēlējies “Kultūras mantojuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas raksturojums mūsdienās”. Darbs balstīts uz Latvijas kultūras mantojuma izpēti un raksturošanu, kur galvenā uzmanība vērsta uz Latvijas valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa “Turaidas muzejrezervāts” (turpmāk tekstā – TMR) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu mūsdienās. Darba ievadā autors norādījis darba aktualitāti, noteicis mērķi, izvirzījis uzdevumus mērķa sasniegšanai, noteicis pētījuma objektu un priekšmetu, aprakstījis datu apstrādes un analīzes metodes, informācijas avotus un noteicis ierobežojumus. Analītiskajā daļā autors pēta kultūras mantojuma pārraudzību un normatīvo aktu bāzi pasaulē un Latvijā. Projekta aprēķinu daļā autors pēta kultūras mantojuma aizsardzības vēsturi Latvijā, kultūras mantojuma definīcijas, salīdzina kultūras mantojuma struktūru Baltijas valstīs, raksturo kultūras mantojuma finansējumu, pēta kultūras mantojuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu mūsdienās, veicot stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi, kā arī raksturo Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli “Turaidas muzejrezervāts”. Tehnoloģiskā daļā autors apskata un raksturo Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa “Turaidas muzejrezervāts” sastāvā esošās Klaušinieku mājas restaurācijas, rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtojuma īpašumā attīstības projektu, tā vadības izmaksu metodiku un būvniecības procesu. Darba un dabas aizsardzības daļā autors pēta Klaušinieka mājas attīstības projekta – būvniecības darbu procesā, darba un dabas aizsardzību. Apkopojot un izvērtējot veiktos pētījumus, autors apkopojis secinājumus un izvirzījis priekšlikumus kultūras mantojuma pārvaldības pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Kultūras mantojums, pārvaldīšana un apsaimniekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Cultural heritage, management
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2019 10:51:39