Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Uzņēmuma CastPrint eksporta stratēģijas izstrāde Ziemeļvalstu reģionam
Nosaukums angļu valodā Development of Export Strategy in Nordic Region for Company CastPrint
Autors Anna Peiseniece
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Uldis Cimdiņš
Recenzents
Anotācija Peiseniece A. Uzņēmuma “CastPrint” eksporta stratēģijas izstrāde Ziemeļvalstu reģionam: Maģistra darbs/ A.Peiseniece, U.Cimdiņš. Rīga: RTU BALTECH studiju centrs, akadēmiskā maģistra studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2019, 73lpp. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt eksporta attīstības stratēģiju un plānu uzņēmuma CastPrint tirgus paplašināšanai Ziemeļeiropā. Darbu veido ievads, teorētiskais pamatojums, analītiskās un praktiskās daļas, kā arī secinājumi. Darba teorētiskā daļa ir sadalīta 2 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek sniegta informācija par medicīniskajiem ģipšiem un šinām, to pielietojumu un tradicionālajām kaulu lūzumu ārstēšanas metodēm, kā arī pētīts lēmumu pieņemšanas process un ierobežojumi, kas saistīti ar medicīnas preču pārdošanu. Otrajā nodaļā autore apskatījusi vairākas teorijas, kas saistītas ar eksporta stratēģijas veidošanu un mārketinga specifiku medicīnas precēm. Trešajā nodaļā analizēts un raksturots uzņēmums CastPrint, kā arī Ziemeļeiropas medicīnisko ģipšu tirgus, izvēlētas valstis, kuras būtu piemērotākās eksporta uzsākšanai. Papildus aprakstīta cenu veidošanas politika un mērķa tirgus ģipšiem, kas izgatavoti izmantojot 3D printēšanas metodi. Praktiskajā daļā aprakstīti eksporta mērķi, izstrādāts eksporta plāns 5 gadu periodam, veikti aprēķini eksporta finansējumam, kā arī eksporta risku analīze. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, tā apjoms ir 73 lapaspuses, kurās iekļauti 21 attēls, 9 tabulas un izmantoti 58 literatūras avoti latviešu un angļu valodās. Pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Eksporta stratēģija, eksporta plāns, 3D printēšana, medicīnas preces
Atslēgas vārdi angļu valodā Export strategy, export plan, 3D printing, medical products
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2019 07:48:16