Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Jauna biznesa uzsākšanas stratēģija dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā
Nosaukums angļu valodā Start-up business strategy in the field of apartment building management
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Sandis Icaks
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Jauna biznesa uzsākšanas stratēģija dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā”. Maģistra darba ietvaros tiek identificēti riski un problēmas, ar kurām nākas saskarties, veidojot jaunu uzņēmumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā, kā arī par iespējamiem risinājumiem, lai pēc iespējas tos novērstu vai vismaz samazinātu to ietekmi. Maģistra darba tēmas aktualitāti raksturo tiesiskais regulējums nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, kas nosaka ierobežojumus, kādā veidā veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kas savukārt samazina šo pakalpojumu sniedzēju skaitu, tādējādi samazinot konkurenci un palielinot pieprasījumu. Darba mērķis ir analizēt un raksturot uzņēmējdarbības vidi dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā, identificēt riskus un šķēršļus, kā arī rast risinājumus to samazināšanai vai novēršanai. Mērķa sasniegšanai tika izpētītas nekustamo īpašumu pārvaldīšanas iezīmes; uzņēmējdarbības vides aspekti Latvijā, kā arī veikti praktiski uzdevumi problēmu un risku identificēšanai dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā. Pētījums sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā tika veikts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas tirgus tendenču Baltijas valstīs un Latvijā, kā arī uzņēmējdarbības vides Latvijā apskats. Teorētiskajā daļā tika pētīts tiesiskais regulējums un pamatnostādnes nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, kā arī uzņēmējdarbības jomā. savukārt praktiskajā daļā tika veikta intervija ar ekspertu, dzīvojamo māju pārvaldnieku aptaujas rezultātu apkopojums, jauna uzņēmuma veidošanas izmaksu aprēķins, kā arī izstrādāti priekšlikumi risku un problēmu novēršanai vai to samazināšanai. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka uzņēmējdarbības vide dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā Latvijā ir labvēlīga, un identificētie riski nav šķērslis, lai veidotu jaunu uzņēmumu šajā jomā. Šī brīža pieprasījums pēc profesionāliem dzīvojamo māju pārvaldniekiem arvien pieaug, taču esošais konkurences līmenis ir pietiekami zems, lai uzņēmums varētu darboties. Maģistra darba kopējais apjoms ir 92 lappuses. Darbā iekļautas četras tabulas, seši attēli un pievienoti divi pielikumi. Atslēgas vārdi: dzīvojamo māju pārvaldīšana, dzīvojamo māju apsaimniekošana, uzņēmējdarbība, jauns uzņēmums, uzņēmējdarbības vide.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju pārvaldīšana, dzīvojamo māju apsaimniekošana, uzņēmējdarbība, jauns uzņēmums, uzņēmējdarbības vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Apartment building management, entrepreneurship, start-up business, entrepreneurship, business environment.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2019 11:17:12