Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mašīntulkošana: priekšrocības un trūkumi.
Nosaukums angļu valodā Machine Translation: Advantages and Disadvantages.
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Oksana Ivanova
Recenzents Larisa Iļinska
Anotācija Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta 4.kursa students Fazliddin Ismailov. Darba tēma ir “Mašīntulkošana: priekšrocības un trūkumi”. Bakalaura darbs ietver šādas daļas: ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi, atsauču saraksts un divi pielikumi, kas ietver terminu glosāriju (100 vienības) un avota tekstu. Teorētiskajā daļā tiek apspriesti šādi jautājumi: mašīntulkošanas definīcija, mašīntulkošanas pieejas / tehnoloģijas, mašīntulkošanas veidi, mašīntulkošanas priekšrocības un trūkumi. Bakalaura darba praktiskā daļa ietver tulkojumu no angļu valodas uz krievu valodu no avota teksta “Being Really Virtual, Immersive Natives and the Future of Virtual Reality” (sākot ar 3.5.1. Virtual and Cyber Worlds), ko uzrakstīja Franks Steinicke 2016. gadā. Bakalaura darba apjoms, izņemot divus pielikumus, ir 100 lappuses. Literatūras sarakstā ir 14 grāmatas un raksti, 4 tiešsaistes vārdnīcas un enciklopēdijas un 11 tiešsaistes informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Mašīntulkošana, mašīntukošanas pieejas, priekšrocības, trūkumi, nākotnes perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā Machine translation, machine translation approches, advantages, disadvantages, future prospects
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 09:49:27