Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Development project of the production company
Autors Anete Tauriņa
Struktūrvienība 02600 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents MBA M.Ozoliņš
Anotācija Bakalaura darba autors : Anete Tauriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs : Asoc. Profesore, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats : Ražošanas uzņēmuma attīstības projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, pētījuma un ekonomiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 20 tabulas, 13 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu, 15 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti : Bakalaura darba mērķ is ir izanalizēt SIA „Intersteel Latvija” eksporta iespējas vienā no Skandināvijas valstīm un apksatīt, kādas mārketinga aktivitātes būtu nepieciešamas, lai virzītu produktu tālākai attīstībā, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma attīstībai. Uzņēmuma SIA “Intersteel Latvija” paaugstināšanas iespējas ietekmē uzņēmuma pastāvošās problēmas. Pie nozīmīgākajiem uzņēmuma attīstības problēmām pieder augstas materiālu izmaksas, neattīstītas mārketinga aktivitātes un klienta prasību neizzināšana. Lai paaugstinātu SIA „Intersteel Latvija” eksporta iespējas, ražošanas uzņēmumam ir nepieciešams ieiet jaunos tirgos, nostabilizēt mārketinga aktivitātes un vairāk izzināt klientu vēlmes. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts : Tauriņa A. (2019). Ražošanas uzņēmuma attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 78 lpp.
Atslēgas vārdi attīstība, mārketings, konkurētspēja, ražošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā development, marketing, competitiveness, manufacturing.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 15:17:35