Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla motivēšanas pilnveidošanas projekts mediju aģentūrā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Personnel Motivation at a Media Agency"
Autors Annija Kalniņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Deniss Ščeulovs, asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 6 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu un 36 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pētījums tika veikts mediju aģentūrā SIA “Trendmark” par darbinieku motivēšanu ar mērķi sniegt praktiskus risinājumus darbinieku motivēšanas sistēmas uzlabošanai. Motivēšana ir svarīga, lai veidotu darbinieku piesaisti uzņēmumam, tādējādi samazinot personāla mainību. Bakalaura darba analītiskajā daļā autore raksturoja uzņēmumu, tā personālu un struktūru, kā arī tādus procesus kā darbinieku motivēšana, integrācija un saliedēšana. Tika veikta 2018.gadā veiktās darbinieku anketēšanas rezultātu analīze. Teorētiskajā daļā tika apskatīta galvenā jēdziena “motivācija” definīcija, kā arī īsumā uzskaitīti galvenie motivāciju teoriju pamatlicēji. Tika izpētītas Hercberga Divu faktoru un Vruma gaidu teorijas, kā arī teorētiskais materiāls par dalīšanos ar ieguvumiem jeb gainsharing un spēļošanu kā motivēšanas instrumentu. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs iespējamie galvenās problēmas risinājumi, rezultātā priekšlikumos piedāvājot uzņēmumam šobrīd vispiemērotāko.
Atslēgas vārdi motivēšana, spēļošana, personāls, Y paaudze
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation, gamification, personnel, generation Y
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2019 12:57:47