Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Auto stāvlaukumu projektēšana mūsdienās” (“Autoceļa P100 krustojuma pārbūve Ozolniekos”)
Nosaukums angļu valodā “Design of Parking Lots on Nowadays” (“Reconstruction of Road P100 Junction in Ozolnieki”)
Autors Juris Latišs
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ziedonis Lazda
Recenzents valdes priekšsēdētājs, J.Bidzāns, SIA " BRD Projekts"
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “Auto stāvlaukumu projektēšana mūsdienās (Autoceļa P100 krustojuma pārbūve Ozolniekos)”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un saprast “LVS 190-7:2002 Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” noteiktā stāvvietas platuma atbilstību mūsdienām, kā arī izpētīt auto stāvlaukumu uzlabošanas iespējas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti “LVS 190-7:2002 Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” auto stāvvietas ģeometriskie parametri un aprēķina transportlīdzekļa pamatizmēri. Kā auto stāvlaukumu uzlabošanas iespējas tiek apskatīta ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, stāvvietu uzraudzības sistēmas un koplietojamo automobiļu stāvvietas. Eksperimentālajā daļa tika noteikts “vidējais” transportlīdzeklis uz LVS 190-7 izstrādes laiku, no kura parametriem tika noteikta sakarība starp stāvvietas platumu un transportlīdzekļa izmēriem, kā arī tika aprēķināts 2018. gadam atbilstošs stāvvietas platums. Bakalaura darba uzdevumi: • Apskatīt stāvvietas ģeometriskos parametrus atbilstoši LVS 190-7; • Izpētīt transportlīdzekļu sastāvu laika posmā no 1991. gada līdz 2018. gadam; • Noteikt atbilstošus stāvvietas parametrus mūsdienām; • Apskatīt risinājumus, kas uzlabotu auto stāvlaukumus. Inženierprojekta daļā tiek projektēta autoceļa P100 krustojuma pārbūve Ozolniekos. Tiek salīdzināti divi krustojuma izbūves varianti. Izvērtējot satiksmes drošību, efektivitāti, atbilstību un estētiskumu tiek pieņemts projektēt standarta rotācijas apli. Projekta ietvaros tiek noteikta rotācijas apļa un tā pievedceļu seguma konstrukcija, satiksmes organizācija, izbūves un vertikālais plāns. Bakalaura darba daļa sastāv no 44 lapām, 20 attēliem, 18 tabulām un 9 literatūras avotiem. Inženierprojekta daļa sastāv no 110 lapām, tai skaitā skaidrojošā daļa uz 95 lapām, grafiskā daļa uz 15 lapām, 17 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Auto stāvlaukumu projektēšana mūsdienās
Atslēgas vārdi angļu valodā Designing car parking areas nowadays
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2019 18:59:14