Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Rīgas Tehniskās universitātes Ķīpsalas studentu pilsētiņas attīstības iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities for the Development of Riga Technical University Ķīpsala Student Campus
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Mg.oec. A.Mihņenoka
Anotācija Bakalaura darba autors Gundega Selga Horste izstrādāja pētījumu, kura temats ir “Rīgas Tehniskās universitātes Ķīpsalas studentu pilsētiņas attīstības iespējas”. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir Mg.oec. Inesa Bušovska. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 20 attēli un 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Rīgas Tehniskās universitātes attīstības mērķis ir koncentrēt mācību ēkas vienuviet Ķīpsalas studentu pilsētiņā un pilnveidot piedāvātos pakalpojumus. Rezultātā ievērojami palielināsies teritorijas lietotāju skaits, ikdienā uz Ķīpsalu dosies lielākā daļa RTU darbinieku un studentu un pastiprināsies jau esošās pārvietošanās problēmas, kas saistītas ar nepārdomātu infrastruktūru un transporta sistēmu. Pirmajā daļā raksturoti studentu pilsētiņu teorētiskie aspekti - aprakstīts ilgtspējīgas attīstības ietvars un nozīme pilsētvidē, studentu pilsētiņas un infrastruktūras plānošanas nozīme un to ietekmējošie faktori. Analītiskajā daļā padziļināti veikta RTU studentu pilsētiņas teritorijas attīstības un infrastruktūras analīze, kā arī analizēti teritorijas apmeklētāju pārvietošanās paradumi. Praktiskajā daļā tiek pētītas RTU studentu pilsētiņas mobilitātes un infrastruktūras iespējas. Izstrādājot bakalaura darbu kā galvenie problēmjautājumi pētāmajā jomā konstatēti: Ķīpsalas un tās apkārtnes teritorijas gājēju infrastruktūra un sabiedriskā transporta tīkls nav līdz galam integrēts pilsētvidē, kā rezultātā palielinās videi kaitīgu transportlīdzekļu izmantošana un ceļā pavadītais laiks, kā arī teritorijas apmeklētājiem ir problemātiski nokļūt no punkta A uz punktu B.
Atslēgas vārdi Rīgas Tehniskā universitāte, studentu pilsētiņa, Ķīpsala, mobilitāte, transporta infrastruktūra, attīstībaRīgas Tehniskā universitāte, studentu pilsētiņa, Ķīpsala, mobilitāte, transporta infrastruktūra, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga Technical university, student campus, Ķīpsala, mobility, transport infrastructure, development
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 09:02:39