Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauna produkta ieviešana Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Launching of a New Product on the Latvian Market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Levina Baiba, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Baiba Altena Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Jauna produkta ieviešana Latvijas tirgū Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 20 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 36 avoti latviešu, 26 avoti angļu, un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pirmajā daļā ir analizēti mārketinga teorētiskie aspekti, analizēta dizaina domāšanas un tirgus izpētes nozīmība, kā arī izklāstīts globāls galda spēļu tirgus apskats pēc “Technavio” pētījuma datiem. Otrajā daļā veikts uzņēmuma IK “Kurland Woodcake” darbības apskats, jauna produkta un klientu aptaujas - lietišķā pētījuma analīze par jauna produkta lasītprasmes veicināšanai nozīmību un ieviešanu Latvijas tirgū, izsakot ieteikumus un priekšlikumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Altena, B., Andersone, I. (2019). Jauna produkta ieviešana Latvijas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 81 lpp.
Atslēgas vārdi Jauna produkta ieviešana Latvijas tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Launching of a New Product on the Latvian Market
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 11:32:03