Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma ūdensnecaurlaidīgu dzelzsbetona konstrukciju - pamatu - izbūves tehnoloģijai"a
Nosaukums angļu valodā "Quality control system for waterproof basement reinforced concrete construction application technology"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Sanita Rubene
Recenzents Edgars Krasņikovs
Anotācija Maģistra darbā izstrādāta kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma ūdensnecaurlaidīgu dzelzsbetona konstrukciju – pamatu – izbūves tehnoloģijai. Tā kā integrētās hidroizolācijas sistēmas pielietojums Latvijā nav populārs, tad autors vēlas aktualizēt šo materiālu pielietojumu, jo tie būtiski ietekmē konstrukcijas izbūves termiņus un izmaksas. Darba ietvaros sniegta izpēte par termiņu un izmaksu salīdzinājumu starp klasisko un integrēto hidroizolācijas sistēmu. Veicot tehnisko un ekonomisko salīdzinājumu pamatu dzelzsbetona konstrukcijas izbūves tehnoloģijai tika konstatēts, ka integrētās hidroizolācijas sistēma ir par 15% ātrāk izbūvējama un par 5% lētāka nekā klasiskā hidroizolācijas sistēma. Kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma nosaka vienotu integrētās hidroizolācijas izbūves tehnoloģiju, nosaka pārbaudes procesa ierobežojumus, nodrošina Latvijas būvnormatīvu un citu Eiropas saimes standartu ievērošanu. Kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma, galvenokārt, izstrādāta priekš būvdarbu veicēja kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 529. Būvdarbu veicējs sistēmā iekļauto informāciju izmanto izbūves tehnoloģijā un iekļauj darbu veikšanas projektā. Kvalitātes kontroles sistēma izstrādāta, lai nesamazinātu kvalitātes prasības, kas noteiktas Latvijas būvnormatīvos un spēkā esošajos normatīvos. Sistēmā noteiktas pieļaujamās novirzes un arī speciālās izbūves prasības. Darba ietvaros izstrādāta arī kvalitātes kontroles nodrošināšanas shēma, kurā attēloti visi 7 konstrukcijas izbūves posmi: veidņu montāžas darbi; stiegrojuma montāžas darbi; integrētās hidroizolācijas loksnes un betonēšanas šuves profila montāžas darbi; temperatūras datu reģistratora mērierīces un temperatūras mērīšanas vadu montāžas darbi; betona iestrādes process; betona kopšana, t.sk. temperatūras monitorings; atveidņošanas darbi iebetonētai konstrukcijai. Darbs izstrādāts Latviešu valodā. Darba apjoms ir 156 lappuses. Darba izstrādei izmantoti 29 literatūras informācijas avoti, 2 pielikumi. Darbs balstīts uz eksperimentiem, uz praktiskajām un teorētiskajām zināšanām.
Atslēgas vārdi Kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma ūdensnecaurlaidīgu dzelzsbetona konstrukciju – pamatu – izbūves tehnoloģijai.
Atslēgas vārdi angļu valodā Watertight concrete constructions – the foundation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2019 21:13:45