Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla plānošanas modelis pašvaldības kapitālsabiedrībās"
Nosaukums angļu valodā "Personnel Planning Model at Municipal Companies"
Autors Anžela Sapogova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Tatjana Survilo, asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Sapogova A. Personāla plānošanas modelis pašvaldību kapitālsabiedrībās: Maģistra darbs/ A. Sapogova, I. Voronova. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. – 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 25 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti 15 latviešu valodā, 17 angļu valodā, 6 krievu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt personāla plānošanas modeli pašvaldības kapitālsabiedrībām, balstoties uz personāla veiktu funkciju izmaksām, to nozīmīgumu (svarīgumu) un laika ietilpīgumu funkcijas izpildei. Teorētiskajā daļā ir aplūkoti personāla plānošanas jēdziena raksturojums un tā loma kopējā vadības sistēmā, atklātas svarīgākās personāla plānošanas problēmas, kā arī faktori, kuri ietekmē uzņēmumu darbību kopumā. Metodoloģijas daļā tiek pamatotas un analizētas izmantojamās metodes, veikts metodoloģijas daļas pētījuma scenārijs. Empīriskās daļas pamatā ir personāla plānošanas modeļa konstruēšana, balstoties uz iegūtajiem datiem, proti, funkciju izmaksām, laika ietilpīgumu un nozīmīgumu (svarīgumu). Pētījuma metodes: analīze un sintēze, abstrahēšana, induktīvā un deduktīvā metode, monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, ekspertu metode, funkcionālvērtības analīzes metode, pāru salīdzināšanas metode. Pētījuma rezultāti: (1) izstrādāts personāla plānošanas konceptuāls modelis pašvaldības kapitālsabiedrībā un uz tā pamata tiek piedāvāts personāla lietderīguma audits; (2) izstrādāta personāla plānošanas risinājumu matrica, balstoties uz iegūtajiem datiem. Secinājumi: procesā pētījuma hipotēze apstiprinājās, proti, personāla veiktu funkciju laika ietilpīguma, izmaksu un nozīmīguma (svarīguma) lielumi nav līdzsvarā (ir nelīdzsvarā), par to liecina iegūtie dati. Priekšlikumi: Organizācijām ir jāpārstrādā cilvēkresursu stratēģisko dokumentu, to atbilstoši ir jākoriģē un jāprecizē, balstoties uz izstrādāto modeli, lai efektivizētu organizācijas personāla vadību.
Atslēgas vārdi personāla plānošana, personāla plānošanas modelis, funkcionālvērtības analīze, personāla plānošanas funkcijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel planning, model of personnel planning, functional value analysis, and functions of personnel planning.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 17:50:35