Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Ķīmiski šķērssaistītu ε-polilizīna/hialuronskābes un hidroksilapatīta kompozīthidrogēlu in situ sintēze
Nosaukums angļu valodā In situ synthesis of chemically cross-linked ε-polylysine/hyaluronic acid and hydroxyapatite composite hydrogels
Autors Artemijs Ščeglovs
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Šalma-Ancāne
Recenzents Sergejs Gaidukovs
Anotācija Bakalaurā darbā tiek aprakstīta metode hidroksilaptītu saturoša ɛ-polilizīna un hialuronskābes kopolimēra iegūšanai ar masas attiecību 50:50 masas%. Tiek aprakstīti in situ sintēzes mehānismi un apstākļi, kā ari iegūto kompozīthidrogēlu molekulārā struktūra, fāžu sastāvs, morfoloģija, gēla frakcijas pētījumi un uzbriešanas uzvedība, izmantojot instrumentālās analīzes metodes. Literatūras apskatā apkopota informācija par hidrogēliem, to īpašībām un pielietojumu biomedicīnā, ɛ-polilizīnu, hialuronskābi un hidroksilapatītu kā kompozīthidrogēlu komponentēm. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1974. līdz 2019.gadam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 58 lpp., 24 attēlus, 7 tabulas, darbā izmantoti 81 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ɛ-POLILIZĪNS, HIALURONSKĀBE, HIDROKSILAPATĪTS, KOMPOZĪTHIDROGĒLI, IN SITU SINTĒZE, ĶĪMISKĀ ŠĶĒRSSAISTĪŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā ɛ-POLYLYSINE, HYALURONIC ACID, HYDROXYAPATITE, COMPOSITE HYDROGELS, IN SITU SYNTHESIS, CHEMICAL CROSS-LINKING
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 14:55:40