Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Finanšu plūsmas pārvaldība interneta tirdzniecības veikalā
Nosaukums angļu valodā Cash flow management within ecommerce company
Autors Henrijs Avotiņš
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Pētnieks Tālis Laizāns, RTU UIVI
Anotācija Bakalaura darba autors: Henrijs Avotiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: profesore, Dr.oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: finanšu plūsmas pārvaldība interneta tirdzniecības veikalā. Bakalaura darba apjoms ir 85 lappuses, tas sastāv no ievada, 3 daļām – analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļa, no secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā un tajā iekļauti 8 attēli, 8 tabulas, 3 formulas, kā arī 3 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 15 avoti latviešu valodā un 33 avoti angļu valodā. Bakalaura darbā iegūtie rezultāti: analītiskajā daļā veikta e-komercijas nozares analīze Latvijā un Eiropā, kas saistīta ar jaunizveidotā interneta tirdzniecības uzņēmuma Lignau Group mērķiem uzsākt tirdzniecību platformā Amazon, tāpat veikta esošās naudas plūsmas un cenu stratēģijas analīze. Pētījuma daļā izskatīti dažādi cenu veidošanas piemēri, balstoties uz jau iepriekš veiktiem pētījumiem, pētot citu uzņēmumu cenu noteikšanas stratēģiju, finanšu pārvaldību. Aprēķinu daļā veikta konkurentu analīze meklējot vidējo uzcenojumu produkcijai, kā arī izveidota jaunu cenu stratēģija, apkopojot visas izmaksas. Izstrādāta plānotā naudas plūsma līdz 2020. gada beigām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Avotiņš, H. (2019). Finanšu plūsmas pārvaldība interneta tirdzniecības veikalā. Bakalaura darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 85 lpp.
Atslēgas vārdi finanšu plūsmas pārvaldība, cenu noteikšanas stratēģija, ekomercija
Atslēgas vārdi angļu valodā Cash flow management, ecommerce, markup pricing
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 15:06:25