Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "AS “Rīgas Siltums” vadības attīstības sistēmas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Management Development System at JSC “Rīgas Siltums”"
Autors Līga Kareļkova
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Sandra Zelča, SIA “JELD-WEN LATVIJA" Personāla vadītāja
Anotācija Kareļkova L., Ozoliņa-Ozola I. (2019). AS “RĪGAS SILTUMS” vadības attīstības sistēmas izstrāde: maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Starptautisko programmu nodaļa, studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 29 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu un 33 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt AS “RĪGAS SILTUMS” esošos procesus vadības attīstības nodrošināšanai, identificēt galvenos trūkumus tajos un izstrādāt vadības attīstības sistēmu. Teorētiskajā daļā ir analizēts teorētiskais materiāls par vadības attīstību, vadītāju kompetencēm un pēctecības plānošanu. Analītiskajā daļā ir raksturots uzņēmums, veikta personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un personāla plānošanas analīze. Veikta aptauja par vadītājiem nepieciešamajām kompetencēm un to attīstību. Praktiskajā daļā ir izstrādāti kompetenču modeļi visu līmeņu vadītājiem, izstrādāts personāla pēctecības plāns un izveidota darbinieku izaugsmes iespēju karte.
Atslēgas vārdi Personāla vadība, vadības attīstības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā HR, Human Resources, Management Development System
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 16:00:59