Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Ekonomiski efektīva ģenerēšanas apjoma sadalījums kā enerģijas plānošanas optimizācijas algoritma instruments
Nosaukums angļu valodā Investigation of Economic Dispatch as a Tool for Power Scheduling Algorithm Optimization
Autors Divyaben Kantilal Patel
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Anastasija Žiravecka
Recenzents Igors Uteševs
Anotācija Maģistra darbā “Ekonomiski efektīva ģenerēšanas apjoma sadalījums, kā enerģijas plānošanas optimizācijas algoritma instruments” izpētītas plašāk izmantotās ekonomiski efektīva ģenerēšanas apjoma noteikšanas metodes un to pielietojums datorprogrammu modelēšanā. Darba gaitā praktiskā daļā tika nodefinētas problēmas, izmantojot elektroapgādes tīkla modeli MatLab vidē, atjaunojamo energoresursu izmatošanai slodzes pieprasījuma nosegšanā. Izmantojot MatLab vidē un IEEE zinātniskā bibliotēkā esošus tipveida parametrus, tika izveidoti scenāriji pie noteiktām slodzēm un ģenerēšanas jaudām (balstoties uz atjaunojamiem energoresursiem) un to procentuālo sadalījumu. Darba secinājumos tika noteikti ģenerētās jaudas un slodzes iespējamie procentuālie sadalījumi, ņemot vērā energosistēmas stabilu un drošu darbību. Turpmākā darbā paredzams izmantot izveidoto modeli turpmākai ekonomiskās efektivitātes novērtēšanai.
Atslēgas vārdi MATLAB simulācija, jaudas slodzes plūsma, ekonomiskā nosūtīšana, atjaunojamie avoti, slodzes pieprasījums, jaudas sistēma, paaudzes apjoma sadalījums
Atslēgas vārdi angļu valodā MATLAB simulation, Power load flow, Economic dispatch, Renewable sources, Load demand, Power system, Generation volume distribution.
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 17:02:31