Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Rīgas iedzīvotāju ziņu mēdiju lietošanas modeļi
Nosaukums angļu valodā Patterns of News Media Consumption Among Riga Inhabitants
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents K.Ātrens
Anotācija Šī bakalaura darba nosaukums ir “Rīgas iedzīvotāju ziņu mēdiju lietošanas modeļi”. Ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību, veids, kādā ziņas sasniedz to lietotāju, ir lielā mērā mainījies, salīdzinot ar pagājušo desmitgadi. Ņemot vērā informācijas plūsmas apmēru un pieejamību internetam 21. gadsimtā, aktuāls ir kļuvs jautājums vai medijus var uzskatīt par uzticamu informācijas un ziņu avotu. Darba mērķis ir izzināt iedzīvotāju paradumus un faktorus, kas nosaka personas uzticību konkrētam ziņu avotam, vai tie būtu digitālie vai tradicionālie mēdiji. Darba mērķis ir novērtēt esošo uzticības līmeni sabiedrībā ņemot vērā tādus demogrāfiskos faktorus kā vecums, dzimums un izglītība. Lai noskaidrotu pastāvošu uzticības līmeni, paradumus un preferences attiecībā uz mēdiju lietošanu, tikai aptaujāti 149 respndenti vecumā no 16 līdz 67 gadiem. Pētījuma rezultāti atklāja, ka vairākums iedzīvotāju neuzskata mēdijus par uzticamiem informācijas avotiem, turklāt, jo augstāks ir iedzīvotāja izglītības līmenis, jo vairāk neuzticības tas pauž mēdijiem, kā galvenos faktorus minot autoru subjektīvu skatījumu un trešo pušu interešu apmierināšana, kas izriet no finansējuma. Kā svarīgākos faktorus uzticības pamatā min caurspīdību, pabeigtību un rīki, kas lietoti, lai informāciju pasniegtu saprotamā veidā. Pētījuma rezltāti atklāj, ka vairākums sabiedrības locekļu tiecas izmantot digitālos mēdijus. Literatūras pārskatam informācija ņemta no pārbaudītiem un profesionāliem avotiem, tai skaitā zinātniskiem žurnāliem, akadēmiskiem rakstiem un datu bāzēm, kā arī starptautiski atzītu mēdiju organizāciju mājaslapām un pētījumiem. Darbā ir ietvertas 12 figūras un 1 pielikums. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi mēdiji, uzticība, kvalitātes faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā media, trust, quality factors
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.04.2019 18:00:11