Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Telpisko datu kopu ekspertīze"
Nosaukums angļu valodā "Expertise of spatial datasets"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Reiniks
Recenzents Aldis Rausis
Anotācija Maģistra darba “Telpisko datu kopu ekspertīze” pētāmā problēma ir saistīta ar telpisko datu kopu atšķirīgo ieguves metodiku, kvalitātes un ticamības līmeņiem, kā arī lietotāju izpratnes trūkumu par kvalitātes kontroles un salīdzināšanas nepieciešamību un normatīvā regulējuma trūkumu efektīvai, sistemātiskai un vienotai to realizācijai. Darbā tiek apskatīta telpisko datu ekspertīze kā pilnīgākais datu kopu izpētes apraksts. Darbā iekļauta vispārīga teorētiskā informācija par ekspertīzes jēdzienu, tajā skaitā ekspertīzes nozīmi, iespējamajiem ekspertīzes objektiem un normatīvo aktu situāciju Latvijā, kā arī par telpisko datu veidiem, to ieguves metodēm, par mērījumu kļūdu veidiem un biežākajiem kļūdu avotiem uzmērīšanas metodēs, par telpisko datu kvalitātes elementiem un to pārbaudēm. Apkopota arī faktiskā informācija par telpisko datu kopu veidotāju un lietotāju – dažādu Latvijas iestāžu un uzņēmumu, līdzšinējo pieredzi saskarē ar telpisko datu kvalitāti un pārbaudi, kā arī informācija par iekšējiem procesiem dažu ES valstu mērniecības sistēmās. Darba ietvaros sastādīta un aprakstīta vienota, vispārīga ekspertīzes vadlīniju koncepcija digitālas telpisko datu kopas analizēšanai, kuru var pielāgot dažādiem telpisko datu veidiem, specifikām un pat nozarēm, un teorētiska ekspertīzes realizācijas blokshēma. Nobeigumā apkopoti galvenie, maģistra darba izstrādes laikā radušies secinājumi.
Atslēgas vārdi ekspertīze, telpisko datu kopas, pārbaude, vadlīnijas, datu ieguve, kvalitāte, kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā expertise, spatial datasets, inspection, quidelines, data acquisition, quality, control
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2019 07:31:44