Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Fosfātu kvantitatīva noteikšana matricās ar paaugstinātu sāļu saturu
Nosaukums angļu valodā Phosphate assay in matrices with increased salt concentration
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Daina Kalniņa
Recenzents Indulis Stikāns
Anotācija Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, rezultātu izvērtējumu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu, kā arī pielikumus. Darbā izmantota RTU Zinātniskās bibliotēkas pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes. Darbā apskatīti literatūras avoti angļu valodā, kas izdoti no 1942. līdz 2018. gadam. Darba literatūras apskatā apkopota informācija par fosfora ķīmiju un dabas cikliem, fosfora izmantošanu, fosforu cietajās, dūņu un ūdens matricās, fosfora noteikšanas metodēm ūdens matricās. Darba eksperimentālajā daļā pētīta sāļu ietekme uz fosfāta jonu noteikšanu ar amonija molibdāta spektrofotometrisko metodi ūdens šķīdumos Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 63 lappuses, 14 attēlus, 10 tabulas un 2 pielikumus, darbā izmantoti 67 avoti.
Atslēgas vārdi FOSFORS, FOSFĀTA JONS, ORTOFOSFĀTS, AMONIJA MOLIBDĀTA SPEKTROFOTOMETRISKĀ METODE, MATRICAS AR PAAUGSTINĀTU SĀĻU SATURU
Atslēgas vārdi angļu valodā PHOSPHORUS, PHOSPHATE ION, ORTHOPHOSPHATE, AMMONIUM MOLYBDATE SPECTROMETRIC METHOD, MATRICES WITH HIGH SALT CONTENT
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 14:17:00