Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Possibilities and Problems of Municipal Waste Sorting in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Mg.oec., zin. asistente Viktorija Babiča
Anotācija Bakalaura darba autors: Agita Melne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu un 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Latvijā analīze, lai noteiktu sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas. Teorētiskajā daļā autore veic atkritumu un to apsaimniekošanas teorētisko analīzi, kā arī sniedz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Latvijā un citās Eiropas valstīs raksturojumu. Darba pētījuma daļā ir analizēts Latvijā radīto atkritumu apjoms, izstrādāta un veikta iedzīvotāju aptauja par sadzīves atkritumu šķirošanas pieejamību Latvijā, lai atklātu sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas. Darba noslēgumā autore sniedz priekšlikumus atkritumu šķirošanas sistēmas uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Melne, A., Kamols, U. (2019). Atkritumu šķirošanas iespējas un problēmas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 64 lpp.
Atslēgas vārdi atkritumu apsaimniekošana, sadzīves atkritumu šķirošana, dalītā vākšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Waste management, municipal waste sorting
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 11:58:56