Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla novērtēšanas procesa pilnveidošana valsts pārvaldes iestādē
Nosaukums angļu valodā Development of Personnel Assessment Process in State Administrative Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Elza Seržante Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psych., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Personāla novērtēšanas procesa pilnveidošana valsts pārvaldes iestādē Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 28 attēli un 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veikta Nodrošinājuma valsts aģentūras novērtēšanas sistēmas un procesa analīze un noteikti trūkumi. Analizēti Nodrošinājuma valsts aģentūras darba izpildes vērtējumi un to pielietojums. Izpētīti teorētiskie materiāli. Apkopojot analītiskajā daļā konstatētos trūkumus izstrādāti trīs ieteikumi novērtēšanas procesa pilnveidošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Seržante E.: Personāla novērtēšanas procesa pilnveidošana valsts pārvaldes iestādē. Bakalaura darbs/ E.Seržante, S.Gailīte – RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā programma „Cilvēkresursu vadīšana”, 2019. – 73 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla novērtēšanas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā An analysis of the assessment system and process
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.12.2019 13:24:55