Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Kokapstrādes uzņēmuma ilgtspējīgas darbības izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of Sustainable Operation of Woodworking Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Prof. T.Tambovceva
Anotācija Bakalaura darba autors ir Kirils Koroļovs. Zinātniskais vadītājs ir Pr.doc., mg.oec. Kristīne Gorbunova. Bakalaura darba tēma: „Kokapstrādes uzņēmuma ilgtspējas darbības izvērtējums”. Veiktā pētījuma apraksts. Pirmajā nodaļā tika izpētīti uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzes teorētiskie aspekti. Otrajā nodaļā tiek veikta AS „Latvijas Finieris” finanšu stāvokļa analīze par 2014.-2017. gadiem. Trešajā nodaļā, izvērtējot AS „Latvijas Finieris” finanšu stāvokli tika noteiktas galvenās finanšu problēmas AS „Latvijas Finieris” finanšu stāvoklī, kas skar pašu kapitāla manevrējamības neatbilstību rekomendējamā lieluma robežai „0,5 un vairāk”, kas norāda uz lielāku ilgtermiņa ieguldījumu un mazāku apgrozāmo līdzekļu finansēšanu. 2014.-2017. gadā ir neto apgrozījuma pieauguma temps 15,56%, bet pārdotās produkcijas pašizmaksas pieauguma temps ir 16,58%, kas ir lielāks par neto apgrozījuma pieaugumu. 2014.-2017. gadā AS „Latvijas Finieris” kopējiem izdevumiem attiecībā pret kopējiem ieņēmumiem ir pieauguma tendences par 0,89% punktiem. Līdz ar šādām problēmām, darba autors piedāvā AS „Latvijas Finieris” finanšu stāvokļa uzlabošanai priekšlikumus, kas palielinās AS „Latvijas Finieris” kapitāla manevrējamību ar krājumu vērtības palielināšanu apgrozāmos līdzekļos novirzot no izsniegtiem radniecīgajām sabiedrībām aizdevumiem naudas līdzekļus 45 747 314 Eiro apmērā. Kā arī piedāvā iespējas, kas palēninās pārdotās produkcijas pašizmaksas pieauguma tempu, iekļaujot izdevumus pārdošanas izmaksās, kā arī samazinās izdevumu attiecību pret kopējiem ieņēmumiem. Pētījuma periods. 2014.-2017. gads. Darba struktūra. Darbs ir izstrādāts 68 lapās, darbā iekļautas 25 tabulas, iekļauti 8 attēli, iekļautas 24 formulas, iekļauti 20 pielikumi, izmantoti 44 literatūras un citi avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma finanšu stāvoklis, saimnieciskā finansiālā darbība, horizontālā un vertikālā analīze, aktīvu finansēšanas analīze, likviditātes analīze, finanšu noturības analīze, aprites analīze, rentabilitātes analīze, bankrota varbūtības analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial position of the company, economic financial activity, horizontal and vertical analysis, asset financing analysis, liquidity analysis, financial sustainability analysis, circulation analysis, profitability analysis, bankruptcy probability analysis.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 03:49:07