Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Transporta darbības organizēšana pilsētā
Nosaukums angļu valodā Organisation of Transport Activities in City
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Maģistra darba autors Edgars Eiduks izstrādāja darbu, kura temats ir „Transporta darbības organizēšana pilsētā”. Darba zinātniskais vadītājs: docents praktiskais, Mg.oec. Jānis Kuškins. Maģistra darba mērķis ir izstrādāti risinājumi transporta darbības uzlabošanai pilsētā. Maģistra darbā tika analizēts Latvijas un Eiropas, kā arī pasaules transports un tā ietekme uz vidi, kā arī, kā samazināt transportlīdzekļus pilsētās. Maģistra darba pētījumā izmantotie dati ir par laika periodu no 2013. gada līdz 2019.gadam, atsevišķos gadījumos līdz 2016. gadam, jo nav pieejami jaunāki dati. Maģistra darbā izvērtētas iespējas kā uzlabot dzīvi pilsētvidē, kā samazināt privātos transportlīdzekļus pilsētvidē, kādi ir alternatīvi un videi draudzīgi pārvietošanās veidi pilsētās. Darba gaitā, pēc analīzes, izdarīti secinājumi par esošo situāciju transporta jomā un sniegti priekšlikumi kā uzlabot transporta organizēšanu pilsētā. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 94 lappuses. Tajā ir iekļauti 40 attēli, 20 tabulas un 2 formulas. Darbā izmantotas 77 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīgs transports, sabiedriskais transports, alternatīvi pārvietošanās veidi
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable transport, public transport, alternative modes of transport
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2019 13:10:44