Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Autovadītāju brīdinājuma sistēmas izstrāde un ieviešana tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Development and Launch of Warning System for Drivers"
Autors Artūrs Cinis
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Uldis Cimdiņš, Mg.oec., SIA “AVELON CAPITAL” valdes loceklis
Anotācija Maģistra darba autors: Artūrs Cinis Maģistra darba vadītājs: Dr.oec., asoc. profesore Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Autovadītāju brīdinājuma sistēmas izstrāde un ieviešana tirgū Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 63 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: praksē pastāv vairākas jaunu produktu izstrādes teorijas, kuras ne vienmēr derēs visiem produktiem un uzņēmumiem, tomēr tās ne visos gadījumos ir jāievieš vai jāizmanto pilnībā. No analizētajām 5 teorijām autovadītāju brīdināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai tirgū vispiemērotākās ir QFD un Uz lietotāju centrēta izstrāde. Šobrīd tirgū pietrūkst tādas brīdinājuma ierīces, kas ir pietiekami efektīvas – darbojas precīzi un ātri – un ir par autovadītājiem pieņemamu cenu – līdz 400 eiro. Modelējot finanšu plūsmu un vadoties no piesardzīgākajiem scenārijiem, ir secināms, ka produkts sevi sāktu atpelnīt trešajā gadā no ražošanas uzsākšanas brīža jeb sākot ar pārdoto 458.brīdināšanas ierīci. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Cinis, A. Autovadītāju brīdinājuma sistēmas izstrāde un ieviešana tirgū Maģistra darbs / A.Cinis, E.Gaile-Sarkane. – Rīga: RTU, IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālā studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2019. – 76.lpp.
Atslēgas vārdi Brīdinājuma sistēma, Autovadītāji, Dzīvnieki
Atslēgas vārdi angļu valodā Warning system, Drivers, Animals
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 16:26:59