Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazo un vidējo uzņēmumu klientu apmierinātības līmeņa novērtējums komercbankās
Nosaukums angļu valodā Assessment of Small and Medium Enterprise Customer Satisfaction Level in Commercial Banks
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents M. Pētersone, vadošā pētniece
Anotācija Bakalaura darba autors: Efeja Glinska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Mazo un vidējo uzņēmumu klientu apmierinātības līmeņa novērtējums komercbankās Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 3 tabulas un 1 pielikums. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti angļu valodā un 20 avoti latviešu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Klientu apmierinātību nosaka komercbankas pakalpojumu piedāvājumi, kas veido uzticamu sadarbību, lai nodrošinātu uzņēmējdarbību. Komercbankas uzlabo pakalpojumus un finanšu darbības, lai to lietotājiem piedāvātu daudzveidīgu izvēli un kvalitatīvu apkalošanas servisu. Mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas atbalstu piedāvā bankas un finanšu institūcijas, kas nodrošina naudas līdzekļus uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmuma attīstībai. Komercbankas nodrošinat kvalitatīvu bankas servisu, ātrus pakalpojumus un procesu ērtības iegūst lojālus klientus, kas izmanto to piedāvātos pakalpojumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Glinska E. (2019). Mazo un vidējo uzņēmumu klientu apmierinātības līmeņa novērtējums komercbankās. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 53 lpp.
Atslēgas vārdi Mazie un vidējie uzņēmumi, uzņēmēji, banku darbība, komercbankas, banku riski, klienta apmierinātības līmenis, banku produkti un pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Small and medium-sized enterprises, entrepreneurs, banking activities, commercial banks, bank risks, customer satisfaction levels, banking products and services
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 23:03:39