Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Kopējās pirktspējas spēka izmantošana Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu sadarbībā ar ārvalstu piegādātājiem
Nosaukums angļu valodā The use of purchasing power in cooperation of Latvian small and medium sized enterprises with foreign suppliers
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents RTU vieslektore, LLU docente, Dr.oec. L.Jankova
Anotācija Maģistra darba autors Raimonds Ronis izstrādāja darbu, kura temats ir “Kopējās pirktspējas spēka izmantošana Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu sadarbībā ar ārvalstu piegādātājiem”. Maģistra darba mērķis ir Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu iepirkumu efektivitātes modelis, balstoties uz starptautiskās prakses izpēti kopējā pirktspējas spēka izmantošanā. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu būtība un to apraksts, apskatīta rentabilitātes nozīme un privātā sektora uzņēmumu iepirkumu process, tai skaitā, piegāžu ķēdes vadība, kā arī apskatīts kopējās pirktspējas spēks un tā izmantošanas iespējas. Maģistra darba otrajā daļā tiek veikta Latvijas ekonomiskās vides un Latvijas uzņēmumu importa darījumu analīze, tai skaitā apskatīti Latvijas importa darījumi, detalizētāk pievērsta uzmanība apstrādes rūpniecības novērtējumam Latvijā un salīdzinājums ar Baltijas valstīm, kā arī vērtēta izejvielu cenu ietekme Latvijā ražotajai produkcijai. Maģistra darba trešajā daļā tiek apskatītas uzņēmumu izmantotās pētījumu metodes un apkopoti autora veiktās aptaujas un interviju rezultāti. Balstoties uz maģistra darbā apkopotajiem datiem un veikto analīzi ir izvērtēti iespējamie kopējās pirktspējas spēka izmantošanas modeļi Latvijā sadarbībai ar ārvalsts piegādātājiem, sniegts to novērtējums un piedāvāts kopējās pirktspējas spēka izmantošanas modelis Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem sadarbībā ar ārvalstu piegādātājiem. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 92 lappuses. Tajā ir iekļauti 17 attēli, 24 tabulas un 5 pielikumi uz 11 lpp. Maģistra darbā izmantotas 79 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi kopējais pirkšanas spēks, pirktspējas spēks, iepirkumi, mazie un vidējie uzņēmumi, MVU
Atslēgas vārdi angļu valodā collective purchasing power, procurement, purchasing, small and medium-sized enterprises
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2019 08:20:12