Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Sulfātizturīgais cements tiltu būvniecībā” (“Platones tilta autoceļa P103 Dobele - Bauska 35.8km pārbūves būvprojekts”)
Nosaukums angļu valodā “Sulfate-resistant Cement in Bridge Construction” (“Reconstruction Project of the Platone Bridge on the Road P103 Dobele - Bauska 35.8 km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Ingars Rubļevskis, būvinženieris, SIA "Kurbada tilti"
Anotācija Bakalaura darbs izstrādāts par tēmu “Sulfātizturīgais cements tiltu būvniecībā”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt sārmu pildvielu reakcijas, tās testēšanas un novēršanas metodes, un norisi Latvijā, kā arī izpētīt sulfātizturīgā cementa pieejamību un tā rekomendēto sastāvu Latvijā. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīti sārmu pildvielu reakciju cēloņi un ietekmējošie faktori, kā arī testēšanas metodes un metodes, kā izvairīties no sārmu pildvielu reakcijām. Analītiskajā daļā tika apsekoti un fotodokumentēti Latvijas tilti ar sārmu pildvielu reakcijas pazīmēm, izpētīti aktuālākie normatīvi un vadlīnijas, kas apskata sārmu pildvielu reakcijas Latvijā, un salīdzināti ar ārvalstu pieredzi un normatīviem. Inženierprojektā tiek projektēta viena laiduma tilta konstrukcija ar pēc saspriegto dzelzsbetonu pāri Platones upei uz valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele – Bauska. Tilta laiduma garums ir 25,0m, garums ieskaitot spārniņus 35,0m. Tilta normālprofils ir NP10.5. Tilta slodzes atbilst Eirokodeksa prasībām α = 1.0 LVS EN 1991-2:2004. Darbs sastāv no 144 lapām, 46 attēliem, 12 tabulām, 21 izmantotās literatūras avotiem un 9 būvkonstrukciju rasējumiem.
Atslēgas vārdi Sulfātizturīgais cements, Sārmu pildvielu reakcijas, Sārmu sulfātu reakcijas, Sārmu karbonātu reakcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Sulphate resistant Cement, Alkali Aggregate Reactions, Alkali Sulphate Reactions, Alkali Carbonate Reactions
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 06:10:08