Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Plašsaziņas uzņēmumu stratēģiskās attīstības alternatīvas Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Alternatives to Strategic Development of Media Companies in Latvian Market"
Autors Uldis Zeile
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Tatjana Survilo, asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba “Plašsaziņas uzņēmumu stratēģiskās attīstības alternatīvas Latvijas tirgū” pētījuma mērķis ir izpētīt mūsdienu plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu un reklāmdevēja savstarpējās problēmas un izstrādāt priekšlikumus un risinājumus plašsaziņas uzņēmumu stratēģiskās attīstības alternatīvām Latvijas tirgū. Maģistra darba pētījuma uzdevums ir apskatīt un analizēt esošos pieejamos zinātniskos rakstus par Latvijas plašsaziņas līdzekļu tirgus vislīdzīgākajiem reģioniem un izstrādāt vadlīnijas autora veiktajam pētījumam par Latvijas reģiona plašsaziņas līdzekļu attīstības alternatīvām Latvijas tirgū. Maģistra darba pētījuma rezultātā tiek atklāti galvenie pilnvērtīgas sastrādāšanās problēmu faktori starp plašsaziņas līdzekļiem un reklāmdevējiem. Pētījumā tika atklāts, ka galvenie faktori, kas traucē pilnvērtīgi sastrādāties plašsaziņas līdzekļiem ar reklāmdevējiem, ir reklāmdevēju vājā spēja precīzi definēt savu mērķauditoriju, komunikācijas kvalitāte un tās trūkums starp plašsaziņas līdzekļiem un reklāmdevējiem, reklāmdevēju informācijas trūkums kā arī reklāmdevēju neinformētība par plašsaziņas līdzekļiem, to darbību mērķauditorijas kontekstā. par plašsaziņas līdzekļiem. Zinātniskā darba pētījuma aktualitāte ir pamatota uz to, ka šobrīd nav publiski pieejami pētījumu par plašsaziņas līdzekļu un reklāmdevēju savstarpējām attiecībām un nav izstrādātas plašsaziņas līdzekļu attīstības alternatīvas balstoties uz reklāmdevēju ierosinājumiem un sadarbībai traucējošiem faktoriem. Maģistra darba izstrādē tiek izmantotas: salīdzinošās metode, bibliogrāfiski vēsturiska metode, datu apstrādes statistikas metode, aptaujas metode, intervijas metode un kvalitatīvā kontentanalīzes metode. Maģistra darbs ir izstrādāts uz 107 lapām, neskaitot pielikumus, diplomprojekta darbā ir attēloti 35 attēli un izveidota 2 uzskatāmas tabulas.
Atslēgas vārdi Plašsaziņas līdzekļi; reklāmdevēji; savstarpējās attiecības; stratēģiskās attīstības alternatīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā Mass media; advertisers; the relationship between the; alternatives to strategic development
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 11:18:29