Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Paaudžu ietekme uz uzņēmuma personāla mainību"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Generations on Company’s Staff Turnover"
Autors Madara Gudreniece
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Sandra Reinfelde, vieslektore, Mg.psych., RTU UIVI Tālākizglītības nodaļa
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir izpētīt uzņēmuma VAS “Latvijas Valsts ceļi” struktūrvienības „Autoceļu kompetences centrs” mileniāļu paaudzes personāla apmierinātību ar darbu un sniegtu priekšlikumus vadībai, lai sekmētu mainības mazināšanos. Mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: Veikta uzņēmuma vispārēja analīze, novērtēta uzņēmuma esošā situācija, analizēts “Autoceļu kompetences centrs” darbinieku iesaistes un novērtēšanas apmierinātības pētījums un veikta datu apstrāde izmantojot Pīrsona korelācijas koeficientu. konstatētas pilnveides iespējas, Pētījuma rezultātā tiks noteikti pasākumi “Autoceļu kompetences centrs” milēniāļu paaudzes personāla darba snieguma uzlabošanai un mainības novēršanai, pilnveidojot darba vidi un ierasto kārtību.
Atslēgas vārdi Paaudzes, milēniāļi, iesaiste, novērtēšana, uzlabojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Generations, millennials, engagement, evaluation, improvements
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.12.2019 13:02:45