Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Ķīnas genomu sekvencēšanas uzņēmuma BGI Eiropas tirgus apgūšanas stratēģijas, veicot investīcijas Latvijā 
Nosaukums angļu valodā Chinese Genome Sequencing Company's BGI European Market Entry Strategies after Investments in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Jākobsone
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Ķīnas genomu sekvencēšanas uzņēmuma BGI Eiropas tirgus apgūšanas stratēģijas veicot investīcijas Latvijā”. Darbā ir analizētas ārējās un iekšējās vides ietekme uz gēnu sekvencēšanas industriju un konkurences situāciju pasaulē. Darbā apskatītas arī uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi gan BGI kā korporācijas līmenī, gan arī topošās Latvijas filiāles SIA Latvia MGI Tech līmenī, kas tiek izveidota, lai apkalpotu Eiropas, Āfrikas un Tuvo austrumu tirgus. Maģistra darba galvenais mērķis ir definēt SIA Latvia MGI Tech piemērotākās stratēģijas, kas esošajos tirgus un konkurences apstākļos ļautu uzņēmumam veiksmīgi attīstīties palielinot tirgus daļu Eiropā un veicinot sava zīmola un produktu atpazīstamību. Lai to noteiktu, tika izpētīta ārējās vides ietekme uz gēnu sekvencēšanas industriju un kompāniju pielietojot PEST (politisko, ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko faktoru) analīzi, Portera piecu spēku modeli un vērtību ķēdes analīzi. Lai analizētu uzņēmuma pašreizējo stratēģiju, vērtīgākās kompetences un izprastu tās iespējas un draudus konkurences tirgū, tika pielietota SVID analīze. Darbā autors izvērtē uzņēmuma korporatīvā līmeņa, biznesa līmeņa un funkcionālā līmeņa stratēģijas. Darbā autors piedāvā tādas funkcionālā līmeņa stratēģijas, kas nodrošinātu SIA Latvia MGI Tech izvirzīto mērķu sasniegšanu. Darbs ir rakstīts angļu valodā. Tā kopējais apjoms ir 98 lapaspuses, tajā skaitā 15 tabulas, 20 attēli un 2 pielikumi. Darbā izmantoti 52 avoti.
Atslēgas vārdi stratēģija, vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā strategy, management
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2019 15:58:07