Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Vienota un dalīta nekustamā īpašuma pārvaldības darbības izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the operation of unified and shared real estate management
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Iveta Puķīte
Recenzents Raja Kočanova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Vienota un dalīta nekustamā īpašuma pārvaldības darbības izvērtējums”. Bakalaura darbs tiek izstrādāts ar mērķi identificēt galvenās problēmas dalīta īpašuma pārvaldībā, kas radās zemes reformas un privatizācijas procesos, izvirzot priekšlikumus efektīvākai pārvaldīšanai. Darbā tiek analizēta AS “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk tekstā –Sabiedrība) struktūrvienība Nekustamā īpašuma daļa pārvaldības darbības. Definēta un noteikta nekustamā īpašuma pārvaldības stratēģija, noteikti mērķi un uzdevumi, kā arī izmantošanas pamatnostādnes. Apkopoti statistiskie dati par Sabiedrības piederošiem nekustamiem īpašumiem un noslēgtiem zemes nomas līgumiem. Analizētas zemes piespiedu nomas attiecības, izvērtējot tiesas procesus saistībā ar dalīto īpašumu. Darba uzdevums ir analizēt Sabiedrības nekustamā īpašuma pārvaldības procesus, identificējot Sabiedrības dalīta īpašuma organizatoriskās un tiesiskās problēmas, izvērtēt priekšlikumus zemes piespiedu nomas attiecību savstarpējai sakārtošanai starp zemes un ēkas īpašnieku. Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, grafiskās daļas kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Izvērtējot normatīvos aktus, kas regulē dalīta īpašuma tiesiskās attiecības un no tā izrietošās problēmas, apkopojot un analizējot Sabiedrības nekustamā īpašuma pārvaldības darbības, t.sk. apsaimniekošanu, ir sniegti secinājumi, noteiktas galvenās problēmas dalīta īpašuma pārvaldībā, un izvirzīti trīs priekšlikumi efektīvākai īpašuma pārvaldībai, lai nodrošinātu iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu un izveidotu vienotu nekustamo īpašumu. Bakalaura darbs sastāv no 110 lapaspusēm, kurā iekļautas 9 tabulas un 10 attēli.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate management
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2019 08:08:19