Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Beztīkla lagranža metodes pielietojums ķermeņa applūsmes modelēšanā.
Nosaukums angļu valodā Application of Mesh-Free Lagrange Method for Simulating Flow Around a Body.
Autors Olafs Slabkovskis
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Aloizs Lešinskis
Recenzents Profesors, Vitālijs Pavelko
Anotācija ANOTĀCIJA Darba tēma: “Beztīkla Lagranža metodes pielietojums ķermeņa applūsmes modelēšanā”. Darba autors: Olafs Slabkovskis. Darba vadītājs: Aloizs Lešinskis. Lagranža metode, kas balstīta uz kodola funkcijas aprēķiniem, sākotnēji tika izstrādāta astrofizikas problēmu modelēšanai. Šī metode, saukta par izlīdzinātu daļiņu hidrodinamiku (SPH), ir daļiņu metode, kuras pamatā ir ideja par fluīda aizvietošanu ar kustīgu daļiņu kopumu un Eilera diferenciālo vienādojumu sistēmas pielāgošana kodola funkcijas aprēķiniem. Metode balstīta uz lokālās Rīmana problēmas risināšanu starp ik divām kaimiņu daļiņām. Tuvāko kaimiņu meklēšana starp visām daļiņām, kā arī paši fluīdu mehānikas aprēķini bija pārmērīgi smags uzdevums mājas un biroja datoriem līdz aptuveni 2000. gadam. Katru gadu pieaug plaši pieejamās datortehnikas atmiņas ietilpība un procesoru veiktspēja. Pēdējos desmit gados pastāv iespēja veikt beztīkla metodes aprēķinus ne tikai ar superdatoriem, bet arī ar mājas datortehniku. Darbā aplūkotas tēmas, kas nepieciešamas, pārsvarā, pirmās kārtas precizitātes aprēķiniem. Kodola funkcijas izvēle un skaitliskie testi. Fluīda primitīvie lielumi, saglabājošies lielumi, Rīmana problēmas saglabājošies lielumi, kā arī plūsma. Tiek izvestas un testētas pārejas formulas starp visu veidu saglabājošajiem lielumiem. Eilera vienādojumu sistēma tiek apskatīta kā saglabājošo lielumu un plūsmu atvasinājumu summa. Integrācijas laika soļa aprēķins. Pārvietojuma koordinātu un saglabājošos lielumu izmaiņu integrēšana ar laika soli. Tiek veikti Rīmana problēmas skaitliskie aprēķini. Noslēgumā tiek veikta ķermeņa applūsmes simulācija. Atslēgas vārdi: beztīkla, Lagranžs, CFD. Darba apjoms 65 lappuses . Darbs satur 41 formulas un 1 tabulu. Pielikumā trīs testa programmas.
Atslēgas vārdi beztīkla, Lagranžs, CFD
Atslēgas vārdi angļu valodā meshless, mesh-free, Lagrange, CFD
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 18:24:25