Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Nodarbinātības politikas izvērtējums ekonomiskās attīstības aspektā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Employment Policy in Terms of Economic Development
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Prof. p.i. I. Voronova
Anotācija Darba temats: Nodarbinātības politikas izvērtējums ekonomiskās attīstības aspektā Maģistra darba apjoms: 93 lappuses, 24 attēli, 2 tabulas, 13 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, Eiropas Savienības speciālistu pētījumi par darbaspēka tirgus darbību, ES līgumi, normatīvie akti un dokumenti, LR Labklājības ministrijas, Kipras Darba, labklājības un sociālās apdrošināšanas ministrijas (Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance (Cyprus)), Latvijas Nodarbinātības aģentūras, Kipras Nodarbinātības Valsts dienesta, Latvijas CSP pētnieciski izdevumi un raksti par nodarbinātības jautājumiem, kā arī Eurostat statistikas datubāze. Interneta resursi. Maģistra darba galvenie rezultāti: izpētīta nodarbinātība un ar to saistītā ekonomiskā attīstība no teorētiskā viedokļa, izpētīti ES nodarbinātības instrumenti un ar tiem saistītās attīstības stratēģijas, kur secināts, ka nepieciešams veikt noteiktu stratēģiju un mērķprogrammu apvienojumu vieglākai datu apstrādei. Aprēķināts korelācijas koeficients ES struktūrfondu finanšu ieguldījumu atdevei nodarbinātībā. Aprēķināts iespējamais ekonomiskais ieguvums, ja nepastāvētu ilgstošs bezdarbs.
Atslēgas vārdi Nodarbinātība, bezdarbs, ES struktūrfondi, ES nodarbinātības instrumenti, nodarbinātības problēmas Kiprā, nodarbinātības problēmas Latvijā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Employment, Unemployment, EU Structural Funds, EU Employment Instruments, Employment Problems in Cyprus, Employment Problems in Latvia.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 13:00:59