Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Investīciju analīze mazumtirdzniecības sektora attīstībā Latvijā
Nosaukums angļu valodā Investment Analysis in the Development of Retail Sector in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Asoc.prof. J.Eriņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Agnese Poiša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec, pr. doc.Kristīne Gorbunova Bakalaura darba temats: Investīciju analīze mazumtirdzniecības sektorā Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 21 tabula, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu valodā un 13 avoti angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā aprakstīta investīciju un mazumtirdzniecības būtība. Analizēts investīciju apjoms Latvijā, kā arī mazumtirdzniecības apgrozījums. No 2018. līdz 2023. gadam tiks veikti ieguldījumi piecu tirdzniecības centru atvēršanā vai paplašināšanā un divu lielveikalu būvniecībā. Darbā tiek pētīts, kāpēc investīcijas mazumtirdzniecībā nepieciešamas un veikts investīciju projektu efektivitātes raksturojums. Analizēti investīciju lielumu raksturojošie faktori gan tirdzniecību centru būvniecībā, gan pārtikas mazumtirdzniecības nozarē. Mazumtirdzniecības nozare Latvijā piedzīvo izaugsmi un tas turpināsies vismaz līdz 2023. gadam, kad tiks pabeigti visi bakalaura darbā minētie investīciju projekti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Poiša A., (2019). Investīciju analīze mazumtirdzniecības sektorā Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, TAPPEK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Ekonomika”. 62 lpp.
Atslēgas vārdi investīcijas, investīciju efektivitāte, mazumtirdzniecība, tirdzniecības centri,
Atslēgas vārdi angļu valodā investments, investment efficiency, retail, shopping center
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 20:20:05