Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Iekšējā finanšu audita sistēmas izveidošanas projekts universitātē
Nosaukums angļu valodā The project of the development of internal financial audit sistem within university
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Pētnieks Tālis Laizāns, RTU UIVI
Anotācija Bakalaura darba autors: Valērija Agurjanova. Bakalaura darba vadītājs: Dr. oec., doc. Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats: Iekšējā finanšu audita sistēmas izveidošanas projekts universitātē. Bakalaura darba apjoms ir 51 lapas, to veido ievads, 3 daļas – analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darbs rakstīts latviešu valodā un tajā iekļautas 11 tabulas, 7 attēli, 2 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā iekļauti 24 avots latviešu valodā, 1 krievu valodā un 4 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba iegūtie rezultāti: Novērtēta Rīgas Tehniskās universitātes darbība kopumā, organizatoriska struktūra, iekšējā audita nodaļas darbība. Izstrādāti priekšlikumi iekšējā audita uzlabošanai un finanšu audita ieviešanai. Priekšlikumiem aprēķinātas jaunas darba vietas ieviešanas izmaksas, izpētīts audita veikšanas process un piedāvāti uzlabojumi un novērtēšanas pieejas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Agurjanova V. (2019) Iekšējā finanšu audita sistēmas izveidošanas projekts universitātē: Bakalaura darbs/ V. Agurjanova, N. Semjonova.- Rīga: RTU, uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 51 lpp.
Atslēgas vārdi Iekšējais audits, finanšu audits
Atslēgas vārdi angļu valodā Internal audit, financial audit
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 17:13:51