Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas darba suņu apmācības specifikas analīze un kinoloģijas dienesta attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Specific Nature of Training Dogs for Customs Purposes and Development of Dog Handling Service in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Marika Krauja
Recenzents A.Čevers, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.iur.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Muitas darba suņu apmācības specifikas analīze un Kinoloģijas dienesta attīstība Latvijā”. Speciāli apmācīts darba suns kļuvis par nozīmīgu muitas partneri kontroles pasākumos. Tas ir uzticams un efektīvs muitas kontroles līdzeklis, kas katru gadu uz Latvijas un Eiropas Savienības iekšējās un ārējās robežas atklāj vairākus simtus pārkāpumu muitas jomā. Darba rezultātu pamatā ir sistemātisks un mērķtiecīgs darbs meklēšanas suņu apmācībā, kas pieprasa kvalificētus un pieredzējušus jomas speciālistus, bet arī atbilstošus apstākļus. Pētījuma objekts ir dienesta suņu apmācību sistēma Valsts ieņēmumu dienesta Muitas Pārvaldes Muitošanas procesu vadības daļas Kinoloģijas nodaļā. Savukārt, pētījuma priekšmets ir darba suņu izmantošana dienesta vajadzībām Latvijā, uz kura pamata izdarīt secinājumus par muitas darba suņu apmācības specifiku un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Bakalaura darba mērķis ir analizēt muitas kinoloģijas dienesta darba suņu apmācību salīdzinājumā ar citām tiesībaizsardzības iestādēm Latvijā un izstrādāt plānu ar ierosinājumiem, lai uzlabotu apmācību kvalitāti muitas kinoloģijas jomā. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta darba suņa loma muitā un Kinoloģijas nodaļas izveides vēsture un attīstība. Turpinājumā apskatīti nodaļas uzdevumi un mērķi, darba organizācija, kā arī tiesiskais regulējums, kas nosaka nodaļas darbību. Otrā daļa iepazīstina ar suņa mācīšanās procesu un izmantotajām suņu šķirnēm muitas dienestā. Tālāk darbā tiek pētīta un salīdzināta darba suņu apmācība Latvijas muitā un citās tiesībaizsardzības iestādēs. Otro daļu noslēdz Kinoloģijas nodaļas uzrādītie rezultāti muitas pārkāpumu atklāšanā un dienesta suņu sacensībās. Trešajā daļā tiek analizēta pašreizējā situācija Latvijas muitas kinoloģijas dienestā un uzskaitīti galvenie trūkumi, īstenojot darba suņu apmācību. Situācijas uzlabošanai tiek piedāvāts izveidot Kinoloģijas apmācību centru ar atbilstošu infrastruktūru un materiāltehnisko nodrošinājumu. Daļas nobeigumā uzskaitīti nozīmīgākie šķēršļi un arī iespējamie risinājumi centra izveidei. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapaspusēm, tajā ir iekļauti 8 attēli un 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 52 vienības.
Atslēgas vārdi Kinoloģijas nodaļa, darba suns, dienesta suņu apmācība
Atslēgas vārdi angļu valodā Dog Handling Service, working dog, customs dog training
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 13:50:35