Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Zudušās apbūves reģenerācija Cēsu kontekstā
Nosaukums angļu valodā Regeneration of the Lost Buildings in the Context of Cēsis, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Arh. I. Miķelsone
Anotācija Pēc Otrā pasaules kara tika aktīvi uzsākta nopostīto teritoriju reģenerācija. Lai gan sākotnēji netika pievērsta liela uzmanība arhitektūras stilistikai jaunu ēku būvniecībā, ar laiku, dažādie piemēri lika pārdomāt to atbilstību pilsētas kopējam tēlam. Turklāt arhitektūrā tika novērots plurālisms, kā rezultātā viedokļu atšķirības pieauga. Arī kapitālistiskās, jeb tirgus ekonomikas pieņemšana sarežģīja situāciju. Laikam ritot pilsētu vēsturiskie centri pakāpeniski tika pārblīvēti ar dažādu pieeju būvapjomiem, kas tika kritizēti, vai tieši pretēji, slavēti. Rezultātā radot neskaidrību par tālāku pilsētas vēsturisko centru reģenerācijas gaitu. Darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek izklāstītas dažādas reģenerācijas pieejas – arhitektūras stili, pilsētplānošanas piegājieni, organizāciju iniciatīvas un citas pieejas, kas novērotas pēc Otrā pasaules kara. Otrajā nodaļā ir apkopots un analizēts kritiķu, arhitektūras vēsturnieku un citu teorētiķu izvērtējums arhitektūras valodai, un trešajā nodaļā tiek apskatīti dažādi vēsturisko centru reģenerācijas pieeju piemēri. Ņemot vērā pētnieciskajā daļā iegūtos secinājumus, kā arī veicot papildus detalizētu izpēti, tika izstrādāts priekšlikums zudušas apbūves reģenerēšanai Cēsīs. Rezultātā tiek piedāvāts risinājums, kas paredz jaunu daudzfunkcionālu apbūvi Cēsu vecpilsētā. Maģistra darbs sastāv no 137 lapaspusēm, 129 ilustrācijām, 9 pielikumiem un 231 izmantota literatūras avota.
Atslēgas vārdi reģenerācijas pieejas, zudusi apbūve, jaunbūve vēsturiskā vidē
Atslēgas vārdi angļu valodā regeneration strategies, lost cityscape, new build in historic sites
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2019 21:22:41