Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Banku pelnītspēju ietekmējošie faktori Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā Factors Affecting Bank Profitability in the Baltic States
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Asoc.prof. T. Survilo
Anotācija Darba autors: Edgars Grebežs Darba temats: Banku pelnītspēju ietekmējošie faktori Baltijas valstīs Darba veids: maģistra darbs Studiju programma: ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: prof., dr. oec. Irina Voronova Darba apjoms: 115 lpp. Pētījuma mērķis: noteikt galvenos banku pelnītspēju ietekmējošos faktorus Baltijas valstu bankām. Darba saturs: maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ietver: komercbanku pelnītspējas ietekmējošo faktoru teorētisko pamatojumu. Otrā daļa ietver: Latvijas banku pelnītspējas ietekmējošo ārējo faktoru noteikšanu. Lietuvas un Igaunijas banku ietekmējošo ārējo faktoru apkopojumu. Trešā daļa ietver: Baltijas valstu banku pelnītspējas ietekmējošo ārējo faktoru apkopojumu un to ietekmes noteikšanu. Maģistra darbā ir iekļautas 26 tabulas, 13 attēli un 3 formulas, kā arī izmantoti 148 informācijas avoti un pievienoti 10 pielikumi. Pētījuma metodes: 1)vispārteorētiskās pētīšanas metodes; 2)empīriskās - datu vākšanas metodes; 3)statistiskā datu apstrādes metode; 4)mārketinga un vadībzinātnes tirgus un nozares pētījuma metodes, aptauja; 5)loģiskās metodes: datu interpretācija un informācijas sintēze. Darba rezultāti: Pamatojoties uz autora pētījumu tika noteiktas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas banku tirgus problēmas, un specifiski spēcīgi ietekmējošie faktori uz banku pelnītspēju: 1)strauja tehnoloģiju attīstība; 2)banku un nebanku tirgus uzņēmumi - spēcīgi konkurenti. Izvirzītā hipotēze apstiprinājās. Darba izmantojamība: maģistra darbs ir izmantojams kā informatīvs materiāls kredītiestāžu vajadzībām. Atslēgas vārdi: banku sektors, pelnītspēja, ekonomika.
Atslēgas vārdi Banku sektors, pelnītspēja, ekonomika.
Atslēgas vārdi angļu valodā Banking sector, profitability, economy.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 04:56:48