Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Vadītāju un darbinieku sadarbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Cooperation between Managers and Employees
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents "KPMG Baltics SIA" personāla vadītāja Laura Kalniņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Ligija Krasovska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. prakt. doc. Līga Kamola Bakalaura darba temats: Vadītāju un darbinieku sadarbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība un darbinieku sastāvs, kā arī veikts pētījums un apkopoti dati par vadītāju un darbinieku sadarbību, kā rezultātā atklātas galvenās problēmas. Darba teorētiskajā daļā veikta teorētisko materiālu analīze par konstatēto problēmu risināšanas iespējām. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti vadītāju un darbinieku sadarbības pilnveidošanas projekti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krasovska, L. (2019). Vadītāju un darbinieku sadarbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma "Cilvēku resursu vadīšana", 68 lpp
Atslēgas vārdi Sadarbība, attiecības, komunikācija, komanda, iedvesmošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Collaboration, relationships, communication, team, inspiration
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2019 16:30:51