Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apkalpošanas kvalitātes analīze un novērtējums Centrālajā laboratorijā"
Nosaukums angļu valodā "Customer Service Quality Analysis and Evaluation in the Central Laboratory"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Maira Sapata
Recenzents Mg.sc.soc., Irina Degtjarjova
Anotācija Izvēlētā bakalaura darba tēma ir „Klientu apkalpošanas kvalitātes analīze un novērtējums Centrālajā laboratorijā”. Bakalaura darbs uzrakstīts uz 67 lpp., ietver 17 tabulas, 16 attēlus, 7 formulas, pievienoti 6 pielikums, izmantoti 93 literatūras avoti. Bakalaura darba mērķis ir iegūt priekšstatu par Centrālās laboratorijas klientu apmierinātības līmeni, veikt analīzi un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Balstoties uz izvirzīto mērķi, noteikti sekojoši darba uzdevumi - apkopot klientu apkalpošanas kvalitātes un novērtēšanas teorētisko apskatu; veikt veselības aprūpes jomas un SIA „Centrālā laboratorija” darbības analīzi; izpētīt un izvirzīt priekšlikumus SIA „Centrālā laboratorija” klientu apkalpošanas uzlabošanai. Rakstot un apkopojot bakalaura darbu, izmantotas sekojošas pētījumu metodes - monogrāfiskā pētījumu metode, grupēšana, aptauja, intervija, SERVQUAL modelis, SVID analīze. Pētījuma ietvaros tika noskaidrots, ka klientu neapmierinātību SIA „Centrālā laboratorija” rada gaidīšana garā rindā, lēna apkalpošana un ilgs rezultātu saņemšanas laiks. Darba struktūra sastāv no trīs nodaļām, pirmajā nodaļā apkopots klientu apkalpošanas kvalitātes un novērtēšanas teorētiskais apskats, otrās nodaļas ietvaros tika veikta klientu apkalpošanas izpēte, ar tādām metodēm kā aptaujas, intervijas, SVID un Parteo analīze, bet trešās nodaļas ietvaros izpētīti un izvirzīti priekšlikumi SIA „Centrālā laboratorija” klientu apkalpošanas uzlabošanai. Atslēgvārdi – apkalpošana, apmierinātība, kvalitāte.
Atslēgas vārdi Apkalpošana, apmierinātība, kvalitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Service, satisfaction, quality
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 15:29:52