Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Aviokompānijas lidojumu grafika uzlabošanas izpēte
Nosaukums angļu valodā Research on Improvement of Airline Flight Schedule
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Vitālijs Boļšakovs
Recenzents Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir aviokompānijas lidojumu grafika un tā uzlabošanas pieejas izpēte. Mērķu sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. literatūras avotu par lidojumu grafika izveides principiem izpēte; 2. aviokompānijas esošā lidojumu grafika izpēte, problēmas nostādne un konceptuālā modeļa definēšana; 3. modeļa ieejas datu vākšana un apstrāde; 4. analizējamās sistēmas modeļa izstrāde; 5. eksperimentu veikšana ar izstrādāto modeli un secinājumu sniegšana. Darba eksperimentālajā daļā izstrādāts imitācijas modelis, kas modelē situāciju lidostā un virs lidostas “Rīga”, balstoties uz vienas dienas lidojumu grafiku. Modelēšana veikta ar programmlīdzekļa “AnyLogic” palīdzību. Ar modelēšanas palīdzību iegūti statistiskie rezultāti, un uz to pamata aprēķināti parametri, kas skaitliski raksturo uzdevuma risinājumu. Novērtēts esošais lidojumu grafiks un piedāvāts jauns alternatīvais grafiks. Jaunais lidojumu grafiks ievadīts izstrādātajā modelī un iegūtie rezultāti salīdzināti ar oriģinālo lidojumu grafiku, apstiprinot izvirzīto hipotēzi, ka grafika maiņa statistiski nozīmīgi ietekmē summāro gaidīšanas laiku. Darba apjoms – 69 lpp., 21 tabulas, 7 diagrammas, 5 attēli un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Aviokompānijas lidojumu grafika uzlabošanas izpēte
Atslēgas vārdi angļu valodā Research on Improvement of Airline Flight Schedule
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 20:14:58