Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Dokumentālās muitas kontroles pasākumu vienkāršošanas iespēju izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Possibilities for Simplifying Documentary Customs Controls”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Dokumentālās muitas kontroles pasākumu vienkāršošanas iespēju izvērtējums”. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar mācību studiju laikā iegūtajām teorētiskajām zināšanām un iegūto pieredzi praksē VID Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu daļas Rīgas brīvostas muitas kontroles punktā 0210, kurā ir aktuāls jautājums par dokumentālās muitas kontroles vienkāršošanu tranzītā pie zaļā selektivitātes ceļa. Šī tēma ir aktuāla arī pārējiem VID MKP, jo tie strādā pēc vienas shēmas. Bakalaura darba mērķis ir analizēt, vai VID ir nepieciešamība mainīt tagadējo dokumentālās muitas kontroles sistēmu tranzītā pie zaļā selektivitātes ceļa, kā arī izvērtēt priekšlikumus, kā samazināt nepieciešamos laika, darba, cilvēku un materiālu resursus šīs kontroles veida veikšanai. Lai sasniegtu izvirzīto bakalaura darba mērķi, tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi: 1. izpētīt muitas pamatdarbību un apkopot informāciju: kas ir muitas lietas un politika, kādas ir muitas funkcijas, kontroles veidi un to nepieciešamība; 2. izpētīt VID struktūru, sniegt vispārēju informāciju par muitas kontroles punktiem un raksturot Rīgas brīvostas MKP 0210 muitas amatpersonu darba vietas; 3. apkopot un sistematizēt informāciju par veicamo kontroles apjomu pie zaļā, dzeltenā un sarkanā selektivitātes ceļa; 4. izvērtēt muitas amatpersonu darbības tranzītā pie zaļā selektivitātes ceļa un piedāvāt šīs sistēmas alternatīvu. Pamatojoties uz veikto pētījumu un analīzi ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā iekļauti 14 attēli un 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverta 21 vienība.
Atslēgas vārdi Rīgas brīvostas MKP 0210; Kontroles apjoms pie zaļā, dzeltenā un sarkanā selektivitātes ceļa; Deklarācijas noformēšana; Muitas procedūras
Atslēgas vārdi angļu valodā Freeport of Riga Customs Control Point 0210; Extent of control measures at the green, yellow and red lane; Drawing up a customs declaration; Customs procedures
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 10:29:52