Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Starptautisko biznesa pakalpojumu sektora attīstības iespējas Latvijas reģionos
Nosaukums angļu valodā Opportunities for the Development of International Business Services Sector in the Regions of Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Prof.p.i. K.Didenko
Anotācija Maģistra darba autore ir Diāna Reinfelde. Maģistra darba zinātniskā vadītāja ir Dr. oec. Tatjana Survilo. Maģistra darba temats ir „Starptautisko biznesa pakalpojumu sektora attīstības iespējas Latvijas reģionos”. Darba apjoms ir 106 lpp. Darbs sastāv no 3 nodaļām, iekļautas 12 tabulas, 33 attēli un pievienots 1 pielikums. Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 83 literatūras avoti no tiem 34 ir angļu valodā. Darba pirmajā nodaļā tiek teorētiski apskatīts pakalpojumu jēdziens un sektora četri pakalpojumu uzņēmumi veidi, kuri veido sektoru. Otrajā nodaļā salīdzina sektoru Baltijas valstīs un Polijā, apskatīti un salīdzināti dažādi faktori, kuri varētu ietekmēt sektora attīstību Latvijas reģionos. Otrās nodaļas beigās ir atspoguļoti sektora darbinieku aptaujas rezultāti par sektora attīstības iespējām Latvijā. Trešajā nodaļā ir apskatītas Latvijas reģionālo pilsētu attīstības stratēģijas. Izstrādāti trīs iespējamie sektora attīstības scenāriji Latvijas reģionos. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Reinfelde D. Starptautisko biznesa pakalpojumu sektora attīstības iespējas Latvijas reģionos: Maģistra darbs/Zinātn.vadītāja Survilo T. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2019. – 106 lpp.
Atslēgas vārdi Latvijas reģioni, pakalpojumi, starptautiskie biznesa pakalpojumi, attīstība, scenāriji
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian regions, services, international business services, development, scenarios
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 15:07:01